Vi spør oss: hva har dagens flertallspartier i byen vår, med Arbeiderpartiet i spissen, egentlig prioritert de siste årene? Det er iallfall ikke bedring av situasjonen i Fredrikstad-skolen som har stått øverst på prioriteringslista. Det ene skolebygget etter det andre har fått lov å forfalle, litt og litt, år for år. Samtidig har prioriteringene vært å sette av tid, penger og betydelige politiske ressurser på å planlegge store prestisjebygg som Arena Fredrikstad.

Det var rystende å lese at deler av taket og lysarmatur på Bebgy skole raste ned og nesten traff skoleelever og ansatte. Heldigvis ble ingen skadet denne gang. Selv om dette siste tilfellet synes å skyldes en menneskelig feil, er det ikke mange dagene siden vi leste hva fortvilte elever sa om tilstanden på skolen sin. Det tyder på både manglende vedlikehold, asbest i gamle bygningsdeler og bekymring for inneklima.

Og det er ikke bare Begby skole som er i elendig forfatning. Utallige saker i avisene de siste månedene, i tillegg til kommunens egne rapporter, viser at tilstanden mange steder er elendig. Det gjelder enten det er på Rød på Kråkerøy, brakker som må stenges på Lunde, eller gamle og dårlige bygg på Årum, Borge, Manstad og flere. Hvis barn og unge i Fredrikstad skal tas på alvor, og vi mener noe med tidlig innsats, hvorfor har skolene gjennom mange år blitt nedprioritert i Fredrikstad da?

Når det fremmes kritikk blir det ofte parert med svaret: «vi venter på en ny plan. Eller at den må ut på ny høring». Inntil den er ferdig, gjøres svært lite, og både barn og lærere må fortsette å jobbe i skolebygg med dårlig inneklima og som stadig forfaller.

Nå kreves det at det gjøres noe. Vi og Venstre mener at det må begynne nå! Da må andre store prestisjeprosjekter vike. For det er alvor på altfor mange Fredrikstad-skoler.