Kriminaliteten og de kriminelle i Norge forandrer seg. Da må politiet følge etter. Stortingsmeldingen om politiet handler om hvordan vi skal forhindre og bekjempe morgendagens kriminalitet. Politiet skal være på plass når man trenger dem, men de skal også kunne løse den kriminalitet nordmenn faktisk møter. Da må vi se fremover og ikke drømme tilbake til en tid der politiet satt på et kontor og svarte på henvendelser hele dagen.

En av de sakene som øker mest hos politiet, er overgrepssaker mot barn over nett. Nettverkene strekker seg gjerne gjennom flere land, byer og kontinenter. Det gjør de vanskelige å avdekke. Bare se på tallene: Seksuelle overgrep har eksplodert med over 160 prosent. Kriminaliteten er mer organisert. Grenseoverskridende. Den skjer på nettet.

Politiet var ikke riktig organisert. Gjerningsmannen på Utøya kunne vært stoppet tidligere.

«Operasjon Sandra» i Sør-Øst politidistrikt hadde over 400 fornærmede og én gjerningsperson som satt på tusenvis av filer med overgrepsmateriale. Dette krever enorme ressurser for politiet å oppklare. Nå har politiet har fått de verktøyene de behøver for å avdekke overgrepene.

Politiet har også etablert egne nettpatruljer som er der våre barn er – på nettet. Her kan de følge med, gi de unge råd og avdekke kriminell aktivitet som vi ellers hadde hatt vanskeligheter med å finne.

Les også

Mindre synlig politi betyr ikke svekket politikraft

Siden 2014 har tradisjonell vinningskriminalitet i Norge falt med hele 40 prosent. Det tilhører sjeldenheten at man hører om innbrudd i kiosker, butikker eller busser. Det betyr dessverre ikke at nordmenn har blitt mer lovlydige. I samme tidsperiode har antallet overgrep over nett, identitetstyveri og tyveri av digitale bilder skutt i været. I takt med at vi flytter verdiene våre digitalt, har de kriminelle fulgt etter. Da må også politiet gjøre det samme.

Det enkleste er alltid å si at alt var bedre før, slik Ap og Sp gjør i dag. Men de snakker aldri om hva som er deres alternativ til politireformen.

Etter 22. juli fikk vi en debatt om organiseringen av politiet. Viktige rapporter kom med nedslående konklusjoner: Norsk politi var ikke rustet for å møte morgendagens kriminalitet. Politiet var ikke riktig organisert. Gjerningsmannen på Utøya kunne vært stoppet tidligere.

Tilliten til politiet er avhengig av at de klarer å løse utfordringene og svare på den kriminaliteten som faktisk skjer i samfunnet vårt. Når de kriminelle flytter seg fra gata til data, må politiet gjøre det samme. Når terrorister planlegger angrep på norsk jord, må politiet ha kompetansen og ressursene til å stoppe dem.

Svaret på analysene etter 22. juli ble norgeshistoriens største politireform, vedtatt av Høyre, Frp, V, KrF og Ap i 2015. Dette ble både krevende og dyrt. Foreløpig kan vi være stolte av at vi har fått over 1.500 flere politifolk i landet. Vi har fått nytt teknisk utstyr og nye biler som skal fungere som rullende lensmannskontor, og politiet starter etterforskning av saker raskere enn før. Det er også helt uomtvistelig at kriseberedskapen har blitt bedre.

Når reformen sluttføres i 2020, er politiet bedre rustet enn noen gang til å forebygge og håndtere moderne kriminalitet. Dette er viktige endringer for tryggheten i Norge.