Gå til sidens hovedinnhold

KrF spør: Hva skjer med BPA i Fredrikstad?

Artikkelen er over 2 år gammel

KrF spør om status for ny BPA-standard i helse og velferdsutvalget onsdag. – Det er en sak som burde vært oppe og avgjort for lenge siden.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I den nye regjeringserklæringen har Kristelig Folkeparti fått gjennomslag for økt anerkjennelse av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ordningen skal defineres som et likestillingsverktøy og ikke en helseordning. Erklæringen sier følgende: «BPA handler om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker. (...) Det handler også om mulighet til å fylle dagene med meningsfylt innhold for den enkelte, å kunne delta i små og store fellesskap, aktiviteter og fritidstilbud.» Videre vil regjeringen også at innvilgelse av timetall for BPA skal være en faglig vurdering som ikke påvirkes av flytting mellom kommuner.

Vi tror at BPA-brukere over hele landet er glade for dette fokuset og venter utålmodig på at ordningen skal forbedres i kommune-Norge. Mens vi venter på at regjeringens plattform skal bli iverksatt politikk, vil Fredrikstad KrF i mellomtiden arbeide for at intensjonene om at BPA skal være et likestillingsverktøy også skal være Fredrikstad kommunes intensjon og praksis.

Nå nærmer det seg ett år siden helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad vedtok at arbeidet med utlysning av nye tjenestekonsesjoner for BPA skal ta utgangspunkt i kontraktsmalen fra Standard Norge. Denne malen tar utgangspunkt i brukernes behov for forutsigbarhet, fleksibilitet og frihet. Den uttrykte målsettingen er at «den som har et tjenestebehov skal få et så selvstendig liv som mulig.»

Kommunens ønskede utgangspunkt (Vestregionens kontrakt) var litt annerledes: «Formålet med kontrakten er å fordele ansvar mellom partene og skape administrative forutsetninger for et godt samarbeid.» Målsetningen var at «den som har et tjenestebehov skal få et mer selvstendig liv», samt å sikre innsyn og kontroll.

 

Les også

Ber om plan for bedre BPA-tjeneste

 

De forskjellige utgangspunktene medførte avgjørende forskjeller i kontraktsmalene, og det skapte utrygghet for at BPA-mottakere i Fredrikstad fortsatt ville få det tilbudet de ønsket.

Det var en grundig debatt i flere fora frem til møtet i mars i fjor da Helse- og velferdsutvalget til slutt enstemmig vedtok å gå inn for Standard Norges kontraktsmal. Men deretter har det blitt taust fra kommuneadministrasjonen. Hva som har skjedd siden da, har ikke politikerne i utvalget blitt orientert om. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har etterspurt denne utlysningen flere ganger, men har ikke fått svar. På onsdag etterspør KrF status på arbeidet i helse og velferdsutvalget og tar opp tråden på en sak som burde vært oppe og avgjort for lenge siden.

 

Dette er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

  • BPA er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne i dagliglivet både i hjemmet og utenfor. Det gir personer større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen sin selv, og bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.
  • BPA er beregnet for personer med omfattende bistandsbehov. Fredrikstad kommmune skriver at det med et stort behov menes tjenestebehov på minst 32 timer per uke.
  • Det er kommunen som vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med pasient/bruker avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av BPA. "Vedtak fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer. Ved utforming av tjenestetilbud legges det stor vekt på hva tjenestemottakeren mener", skriver Fredrikstad kommune.
  • Når BPA gis, er det brukeren selv som leder arbeidet med assistentene.
  • Det er flere private leverandører av BPA, og på kommunens nettsider står blant annet Uloba, Heimta Vitale, Humania, AssisterMeg, Prima Omsorg, Otimalassistanse, HAV, Orange Helse og Aleris Ungplan som leverandører.

Kilde: Helsenorge.no og Fredrikstad kommune

 

 

Les også

BPA-takk til alle verdifulle politikere i Fredrikstad

 

Kommentarer til denne saken