Gå til sidens hovedinnhold

KrF om lovlighetsklagen: Ble forhindret i å reise debatt på grunn av ulikt faktagrunnlag

– Uaktsomt eller med forsett – uansett blir man sittende med ulikt faktagrunnlag og blir forhindret i å reise debatt og fremme synspunkter – noe som kunne vært av betydning for avstemning og utfall i denne saken, skriver Lino Lubiana.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har underskrevet lovlighetsklagen – en klagerett som foreligger når jeg som lekmann i offentlig forvaltning er sterkt tvilende til om prosessen i en sak holder mål.

Klagen omfatter i denne saken prosessen knyttet til transformasjon av to områder på Gressvik Sør, B46 og B47 – en bagatell sett i lys av det store arbeidet med arealplanen – men med betydning for næringsvirksomhet langs Glomma og av prinsipiell betydning for gjennomføring av politiske prosesser etter kommuneloven.

Debatten i etterkant ved ordføreren og representanter fra Ap og Høyre har vært uvanlig skarp og preget av unødvendige personangrep, blant annet om bløff mot meg og de andre underskriverne fra ordførerens side. Gunnar Bodahl-Johansen har skrevet flere innlegg og treffer godt på flere punkter i sitt innlegg i Fredriksstad Blad 1. august.

Faktainformasjon er helt grunnleggende for å kunne mene noe med trygghet og tydelighet politisk. Timing for informasjon er også grunnleggende. Det er forskjell på å vite noe en uke før eller kvelden før et møte i forhold til å reise debatt eller lage politisk argumentasjon mot et synspunkt man er uenig i.

Det er riktig som ordføreren sier at alle fikk et notat om saken fra administrasjonen 17. juni – ettermiddagen før bystyremøtet 18. juni klokken 08.30, men fikk alle også notatet fra advokat Skaaraas og administrasjonens fortolkning av dette den 9. juni – begge omtalt i notat av 17. juni?

Med forbehold om uaktsomhet kan jeg ikke se at jeg har mottatt det og kan ikke se at Truls Velgaard i Høyre skulle ha ansvar for å videresende meg dette – om han har mottatt notatet. Det er også åpenbart at Atle Ottesen, Ap, har sendt et notat med spørsmål til administrasjonen i saken etter dette, et notat som bare posisjonen har fått svar på.

  • Påstanden om at bare posisjonen har fått svar på notatet har utløst ny debatt mellom Ottesen og Lubiana. Se under saken.

Det er riktig, som ordføreren sier, at det ofte er partiet som sender spørsmål som også får svar – MEN i saken om arealplanen mener jeg det eksplisitt er sagt at alle partier skal motta et partis spørsmål og administrasjonens svar på dette, fordi man antar mange sitter med samme spørsmål og for å gi alle samme svar samtidig.

Les mer

Velgaards uredelige lovlighetsklage

Uaktsomt eller med forsett – uansett blir man sittende med ulikt faktagrunnlag og blir forhindret i å reise debatt og fremme synspunkter – noe som kunne vært av betydning for avstemning og utfall i denne saken.

Jeg mener lokalpolitikere ikke trenger mer lønn, men at større frikjøp for politikere i de mindre partiene ville gitt mer skolerte politikere, skarpere debatt og bedre politiske løsninger.

Om faktagrunnlag refererer Gunnar Bodahl-Johansen seg også til Terje Moland-Pedersen og peker på saksmengde, over 1800 sider sakspapirer, til bystyremøtet i juni og stiller spørsmål om muligheten til å sette seg inn i saker og faktagrunnlag for politikere fra småpartier med lite eller ingen frikjøp. Igjen handler det om å ha kunnskap om fakta og ha trygghet nok til å kunne mene noe med kraft og engasjement. Informasjon er vesentlig og generelt gjelder at om det foreligger vesentlig informasjon som ikke er med i faktagrunnlaget for en sak, så bør denne utsettes.

Frikjøp av tid er viktig. Jeg mener lokalpolitikere ikke trenger mer lønn, men at større frikjøp for politikere i de mindre partiene ville gitt mer skolerte politikere, skarpere debatt og bedre politiske løsninger. Det er lettere å holde oversikt for politikere i små kommuner med en skole, to barnehager og et sykehjem enn i en store kommune – ja en liten verdensby – som vår. Størrelsen på frikjøp burde derfor ikke følge valgoppslutningen, men størrelse på hva som er å forvalte av struktur og sakkunnskap gitt ved organisasjon, budsjett, antall virksomheter, ansatte, veinett og innbyggere mm.

Furutun-saken er av Arne Sekkelsten (H) i debatten også omtalt som en sak der opposisjonen var annerledes informert enn posisjonen – en sak der KrF sterkt bidro til utsettelse. Saken synliggjorde en mangelfull høringsprosess der kommunens egne råd var hørt, men i liten grad interesseorganisasjoner for de med nedsatt funksjonsevne – noe som ga huller i faktagrunnlaget og kraftige reaksjoner.

Lovlighetsklagen knyttet til Gressvik Sør er en rettighet – den er undertegnet og det ligger an til debatt i bystyret i september.

Følgende replikker er tillagt innlegger 05.08.-2020 klokken 15.10. Red.

Replikker om notatet:


Atle Ottesen, gruppeleder Ap:

Lino Lubiana skriver i sitt innlegg: «Det er riktig som ordføreren sier at alle fikk et notat om saken fra administrasjonen 17. juni – ettermiddagen før bystyremøtet 18. juni klokken 08.30, men fikk alle også notatet fra advokat Skaaraas og administrasjonens fortolkning av dette den 9. juni – begge omtalt i notat av 17. juni?

Med forbehold om uaktsomhet kan jeg ikke se at jeg har mottatt det og kan ikke se at Truls Velgaard i Høyre skulle ha ansvar for å videresende meg dette – om han har mottatt notatet. Det er også åpenbart at Atle Ottesen, Ap, har sendt et notat med spørsmål til administrasjonen i saken etter dette, et notat som bare posisjonen har fått svar på.»

Det er ikke riktig. Jeg har ikke sendt «et notat med spørsmål til administrasjonen i saken etter dette». Hvordan kan Lubiana påstå dette?

Jeg har på vegne av flertallet stilt spørsmål for å kvalitetssikre forslag, slik også opposisjonen har gjort. Forslaget ble kvalitetssikret før det ble fremmet i formannskapets møte 4. juni.

Lino Lubiana, gruppeleder KrF:

Til avklaring så referer jeg meg til følgende sitat fra ordføreren i Øivind Lågbus artikkel i Fredrikstad Blad 17. juli:

«Det var Aps Atle Ottesen som ba administrasjonen redegjøre for ulike muligheter for Fredrikstad Marineservice. Flertallspartiene fikk svar.»

Det ble sendt en mail med spørsmål fra din side. Om det kalles notat eller mail med et relevant saksinnhold blir et spill med ord etter min mening og uvesentlig.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.