Det sier Bjørn Gimming, leder for Norges Bondelag.

Ekstrem kostnadsvekst

Han viser til den ekstreme kostnadsveksten som har fått prisen på alt fra kunstgjødsel til diesel til å fyke i været.

– Det handler om et tydelig inntektsløft og kompensasjon av ekstraordinære kostnader.

Norsk landbruk prisreguleres av staten, noe som blant annet innebærer det settes en makspris på korn fastsettes for et år om gangen. Når innsatsfaktorer som kunstgjødsel, strøm og drivstoff øker i pris, har derfor ikke bøndene mulighet til å skyve de økte kostnadene videre.

Ber om 11,5 milliarder

Gimming og bonde-Norge mener det de sier, for onsdag formiddag ble det klart at kravet Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fremmer, er på hele 11,5 milliarder.

Til sammenligning var fjorårets krav 2,1 milliarder kroner. Året før, var det 1,9 milliarder.

Det er Landbruks- og matdepartementet som er bøndenes motpart i det som ligger an til å bli svært tøffe forhandlinger.

Les også

Matkrisen har kommet til Fredrikstad: Gjødsel er så dyrt at det sås for lite matkorn

Krig i kornkammeret

Ole-Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag, minner om at bakteppet for årets forhandlinger er dramatisk.

– Det er krig i verdens «kornkammer» (Russland og Ukraina er verdens største og 4. største korneksportør, red. anm.).

– Vi opplever en «kostnadstsunami» på nær sagt alle områder, og tallene viser at inntektene har stupt med 60 000 kroner per årsverk, sier han.

Lik lønn

– Kravet er fem ganger så høyt som i fjor - hvorfor så voldsomt?

– Kostnadsveksten har vært ekstrem, men kravet inneholder også penger til å tette inntektsgapet mellom bønder og resten av den yrkesaktive befolkningen, svarer Bergerud, og fortsetter:

– Vi har aldri vært i en tilsvarende situasjon. Ta strømprisen. Den har eksplodert - både for oss og for våre leverandører. Det innebærer at vi skvises i dobbel forstand.

– Når kommer fasit for oppgjøret?

– I dag leverte vi kravet, og om en uke - det vil si neste onsdag - kommer myndighetene med sitt tilbud. Deretter starter forhandlingene, som skal være ferdig senest 16. mai, avslutter Bergerud.