Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ønsker og krever at Regjeringen og Samferdselsdepartementet med damferdeslministeren i spissen ser på gjenåpning av den sivile lufthavnen på Rygge.

I Østfold finnes det en fullverdig flyplass, med alle fasiliteter som tilhører en flyplass, med moderne terminalbygg, godt med parkering og store arealer rundt som kan innleies som eventuelle parkeringsplasser ved behov. Flyplassen vi tenker på heter selvsagt Rygge Sivile Lufthavn, RSL.

Dagens situasjon er at Forsvaret bruker den med egne bygninger, kaserne og forlegning, og fungerer som en flystasjon, med blant annet redningstjeneste og noe militær aktivitet. Dette er en meget god flyplass som lett kan gjøres om til en helmilitær stasjon ved eventuelle krisesituasjoner. Noe vi alle håper vi ikke får.

I mellomtiden så er bygningsmassen på den sivile delen fullt klar til å tas i bruk for allmennheten som en god flyplass, med både rute- og charterflygninger til Europa og andre steder.

Det er gått en god stund siden Rygge Sivile Lufthavn i Østfold ble lagt ned. Mye grunnet Regjeringens seteavgift og bortfall av flyselskaper som brukte Rygge Sivile Lufthavn som hovedbase (Ryanair).

FNB Fredrikstad med FNB Østfold, FNB Sarpsborg, FNB Indre Østfold og FNB Viken KREVER gjenåpning av Rygge Sivile Lufthavn.
Fordelene med å åpne Rygge Sivile Lufthavn er store. Dette vil skape sårt tiltrengte arbeidsplasser, ca 1000 på selve flyplassen (antallet da Rygge Sivile Lufthavn var i drift). Dette vil skape skatter og inntekter til Moss kommune, og skatteinntekter til omliggende kommuner hvor ansatte er bosatt.

For å komme i gang så MÅ Avinor være med som en samarbeidspartner. Enten som aksjonærer, og eller med eierinteresser. Avinor har stor fordel av allerede å eie flere flyplasser, og kan lett gå inn med en type styring som er til beste for felleskapets interesser.
Ved å ta i bruk Rygge Sivile Lufthavn, da i samarbeid med Gardermoen og Torp, vil flytilbudet til alle reisende i bortimot hele sørlige del av Norge bedres. Dette krever også at Avinor er på banen sammen med eierne av Torp og Rygge Sivile Lufthavn.

Med et godt samarbeid mellom de flyplassene, så vil hele flyplassituasjonen i regionen bli klart forbedret. Ved å fordele flytrafikken over tre flyplasser med en så tett beliggenhet og allikevel ha en god avstand som er med å forhindre ulykker. Avinor slipper å utvide Gardermoen med en ekstra rullebane, og sparer inn millionvis av kroner.

Ved å fordele flytrafikken, ved en tenkt situasjon, så kan Rygge og Torp benyttes for kort- og mellomdistanse, sør og øst i Europa, og en del nasjonale ruter. Ved å benytte seg av henholdsvis Rygge Sivile Lufthavn og Torp, så vil flyselskapene spare inn flyginger over Oslo, og innsparingen på ca 10-15 minutter flyging er for flyselskapene sparte drivstoffutgifter, og litt større inntjening. Det vil bli redusert flytrafikk over Oslo, med reduserte utslipp som resultat. Oslolufta vil bli renere, gjennomgangstrafikk vil bli mindre for Oslo. Miljømessig vil Oslo vinne på ikke ha flytrafikken som kommer fra sørvest og sør østlig retning.

Trafikkbildet vil endre seg, da folk vil kjøre til Torp eller Rygge, med mindre trafikk og en bedre flyt for de som skal gjennom Oslo sentrum/E6, E18.

Når det gjelder de mulighetene vi har i Østfold og Vestfold, så vil arbeidssituasjonen til folk bli noe endret da Rygge vil måtte ansette kvalifisert personell for å ivareta alle funksjoner en moderne flyplass skal ha. Rutetilbudet vil kunne endre seg til fordel for reisende mellom byer i Norge også. Berørte kommuner vil få skatteinntekter fra ansatte ved flyplassen, noe som er sårt trengt i alle kommuner.

Alt dette MÅ planlegges med en kollektivtransport mellom de tre flyplassene som gjør det mer fremkommelig mellom de tre plassene. Gjerne da også i samarbeid med Bastøe-Fosen.

Om landingsavgiftene holdes på et nivå som gjør flyselskapene interessert i å bruke RSL og Torp, så vil trafikken flyte mye bedre. Beliggenheten til Rygge, Torp og Gardermoen er midt i nedslagsfeltet til å kunne drive flyplassene fornuftig. Ved alle tre plassene så er det allerede terminalbygg som er meget gode, med fasiliteter som gir mulighet for å handle taxfree-varer, restauranter og kafeer, og mulighetene for ”stillerom” for de som ønsker det.

Ved å holde Rygge Sivile Lufthavn åpen, så vil også Forsvarets del bli styrket, da de ser flyplassen er i bruk, og det er ingen problemer med å dele en militær del med sivil del. Da vil hele rullebanesystemet være i bruk og ikke gå til grunne med den lille militære aktivitet som er pr. dags dato.

Selvfølgelig må det foreligge MTA-planer og konsekvensutredninger som skal veies opp mot hverandre, som til slutt skal være retningsangivende ved drift av Rygge Sivile Lufthavn.

Det finnes mange gode muligheter til å få i gang Rygge som flyplass igjen. Det er mange som savner å komme til en flyplass etter en kort reise med eget kjøretøy/offentlig kommunikasjon, og komme til en intim hyggelig flyplass med mennesker som jobber, og ikke er som maskiner med dårlig tid for å ta vare på kundene som skal ut å reise.