Krever flere svar fra Nav Fredrikstad etter feil med sosialhjelp

Nav Fredrikstad leverte en plan for hvordan de skal rette opp feil i behandlingen av sosialhjelpssaker. Planen var ikke god nok, og nå avkreves det flere svar fra Statsforvalteren.