Hun gjentar overfor Fredriksstad Blad at det ikke er gjort endringer som vil utsette utbyggingen av ny Frederik II. Etter planen skal skolen stå ferdig om tre år, altså til skolestart i august 2023. Dette gjelder fortsatt.

– Er det realistisk å holde dette tidsskjemaet?

– Vedtaket om å bygge Frederik II er ikke endret. Men det er krevende å finne penger til alle de planlagte skolene i Viken. Det sa vi også i fjor. Vi skal bestemme oss i budsjettmøtet før jul, sier hun.

Svært mye skal klaffe om skolen skal stå ferdig om tre år. Det er flere skjær i sjøen, og tidsplanen er svært stram. Det samme gjelder for Arena Fredrikstad.

Mange om beinet

Hovedutfordringen for Frederik II blir å komme høyt opp på Viken fylkestings prioriteringsliste, og få penger i årsbudsjettet for 2021 og i den fireårige handlingsplanen som skal vedtas av Viken fylkesting i desember.

Her blir det kamp om pengene.

– Skulle ikke denne prioriteringslisten for skoleutbygging vedtas nå i juni?

– Det var den opprinnelige planen. Men på grunn av koronasituasjonen vil vi vente til budsjettdebatten før jul, sier Jacobsen.

I tidligere Akershus fylke skal det bygges ny videregående skole i Ski sentrum og gjøres en kraftig ombygging og utvidelse ved Rud videregående i Bærum, til sammen er disse to anslått å koste 2,7 milliarder kroner.

I Viken er det også lagt inn store prosjekter ved Ås, Bleiker og Kongsberg videregående skoler, for å nevne noen.

Planla Østfold-skoler for over to milliarder

I Østfold var det foreslått skoleutbygging til nærmere 1,8 milliarder, med ny St. Olav, Frederik II og idrettshall, og utbygging i Askim. I tillegg kommer utbygging ved Glemmen og ny idrettshall på Greåker. Til sammen blir det langt over to milliarder kroner.

Den foreløpige prislappen for ny Frederik II med idrettshall er 1,1 milliard. Etter planen skal forprosjektet være klart i desember 2020, og deretter skal forslaget til utbygging legges frem for politikerne.

Da vil det også komme et nytt og mer detaljert prisanslag.

Vant konkurranse

I oktober 2019 gikk arkitektforslaget «Campus» til Link Arkitektur, Griff Arkitektur og Multiconsult seirende ut av konkurransen for ny Frederik II med idrettshall og Arena Fredrikstad.

I månedene som har gått har fylkeskommunen og Fredrikstad kommune og vinnerne av konkurransen arbeidet videre med «Campus»- planene, og konkurransegrunnlaget for anbudsrunden.

Detaljreguleringsplanen for skole- og arenaområdet på Værste er ikke klar. Den skal til politisk behandling etter at bystyret har vedtatt en ny arealplan, den sistnevnte skal vedtas av bystyret i juni 2020.

Skal også bygge ut Glemmen

Glemmen videregående skole skal bygges ut parallelt med ny Frederik II, og de to skolene skal flytte klasser seg imellom.

Hvis en ny Frederik II skal stå ferdig til skolestart 2023 må byggingen starte senest sommeren 2021.

Selv med en positiv beslutning fra fylkestinget i desember, blir det svært tøft å holde dette tidsskjemaet.