Kreftforeningen har gått inn i en avtale med Rygge og Råde kommune om et lavterskeltilbud til personer rammet av kreft, og Ragnhild Skarpaas Andersen er ansatt i en nyopprettet interkommunal kreftkoordinatorstilling. Den skal lønnes 75 prosent av Kreftforeningen over en periode på tre år. De resterende utgiftene deler de to kommunene på.

LES OGSÅ: Vil skape møteplass for damer rammet av brystkreft

Ta kontakt

Skarpaas Andersen har videreutdannelse som kreftsykepleier, og har i mange år jobbet med denne pasientgruppen i hjemmesykepleien i Rygge.

–  Dette skal være et tilbud for alle som på en eller annen måte er rammet av kreft, sier hun.

– Jeg er tilgjengelig for kreftsyke og pårørende i alle faser av sykdom, både de som er under behandling for å bli frisk igjen, og de som kommer til å dø av kreftsykdommen. Det er bare å ta kontakt. Min jobb vil være å støtte de som er rammet gjennom samtaler, i tillegg til å koordinere tjenester. Jeg kan også bidra med faglig veiledning til personale som jobber i hjemmesykepleien.

Arbeidsdagene til Skarpaas Andersen vil fordeles mellom de to kommunene, og går hovedsakelig ut på å gjennomføre hjemmebesøk hos familier der noen er rammet av kreft.

– Jeg er veldig mobil, og kommer på besøk til de som har behov for det. Jeg kan hjelpe til med mye, om det er behov for det, eller jeg kan bare være en god samtalepartner.

LES OGSÅ: Kjørte på med trening etter kreftbehandlingen: – Var som en ny verden åpnet seg

Flytter sykehuset hjem

Kreftforeningen har opprettet tilsvarende stillinger i flere av landets kommuner siden 2012. Fredrikstad fikk sin koordinator i 2014.

Den nye kreftkoordinatoren er fra Asker, men har bodd i Rygge i mange år og kjenner godt til leger og helsevesen i begge kommunene hun nå skal besøke. en av tingene hun mener er viktig for de som er rammet av sykdommen er muligheten til å få dø hjemme.

– Jeg er oppttat av at noen som ikke kan bli frisk skal få muligheten til å være mye hjemme. Etter å ha jobber mange år i hjemmesykepleien har jeg kompetansen til å flytte sykehuset hjem.

LES OGSÅ: I år er fokuset på arvelig kreft

Givende arbeid

Fredriksstad Blad snakker med Skapaas Andersen etter at hun har hatt jobben noen få uker, og det er tydelig at tilbudet et etterlengtet.

– Jeg har hatt over 30 hjemmebesøk på denne tiden, i tillegg til 36 samtaler. Tre personer jeg har jobbet med har dødd hjemme i Rygge siden jeg startet. Det er en spesiell hverdag, men det er et utrolig givende arbeid, sier hun.

– Det betyr mye å gjøre en forskjell for mennesker, og det føler jeg virkelig jeg får gjøre i denne jobben. Når jeg drar på hjemmebesøk prioriterer jeg den gode samtalen, legger hun til.

– Det er krevende, men veldig givende.

LES OGSÅ: Snart er det kreft som tar flest liv

Hva er en kreftkoordinator?

  • En kreftkoordinator er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Han eller hun er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
  • Kreftkoordinatoren skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
  • Han eller hun skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.
  • Kreftforeningen støtter fire kreftkoordinatorer i Østfold; Laila Hamre (Fredrikstad), Ellen Rossland Hansen (Halden og Aremark), Eirin Vedvik (Moss) og Ragnhild Skarpaas Andersen (Rygge og Råde)
  • Dersom din kommune ikke er nevnt kan du ta kontakt med kommunen for å undersøke om de har en kreftkoordinator eller en kreftsykepleier man kan kontakte.

Kilde: Kreftforeningen