Kravet fra Forsvarsbygg kan ruinere kulturaktører i Gamlebyen

Fire store kulturaktører i Gamlebyen frykter for fremtiden etter korona-nedstengningen. Forsvarsbygg nekter å ettergi eller redusere omkring 400.000 i husleie til Månefestivalen, Tambourafdelingen, Kostymeloftet og fekteklubben. Nå setter de sin lit til den nye kompensasjonsordningen for frivillige kulturutøvere.