Målet med prosjektet er få ned tilbakefall til ny kriminalitet og å bedre livssituasjonen og levekår for denne gruppen. Kommunene som er involvert i prosjektet er Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Indre Østfold og Aurskog Høland.

Nyskapende

Prosjektet er nyskapende ved at man ønsker å engasjere private fond og kapitaleiere til å delta ved å finansiere driften av prosjektet, gjennom det som kalles sosiale investeringer.

En sosial investering kan lønne seg ved at staten gir garanti for tilbakebetaling hvis prosjektet lykkes. Hvis prosjektet mislykkes, kan investerte midler gå tapt. Det arbeides nå med å finne frem til konkrete prosjekter som kan la seg gjennomføre.

Flest unge brukere

Det store flertallet av kriminelle gjengangere har levekårsproblemer på ett eller flere områder. Den største andelen med flest levekårsproblemer finnes blant innsatte under 40 år. Målgruppen for prosjektet er mennesker i alderen 18–40 år.

Det arbeides nå med å finne organisasjoner, gjerne frivillige, som kan drifte og levere tjenester til dem som ønsker å delta. Representanter fra flere organisasjoner deltok på et seminar som nylig ble holdt på Quality Hotel Sarpsborg.

– Vi håper at prosjektet kan bidra til å bygge ned forvaltningsstrukturer og fremme et godt tverrfaglig og tverretatlig arbeid, heter det i en pressemelding fra Kriminalomsorgsdirektoret.