– Økningen som vi har sett det siste året, er knyttet til at flere har utfordringer med atferd, rus og kriminalitet.

Det sier Ingrid Blindheim, leder av barneverntjenesten i Fredrikstad kommune.

I 2022 økte nemlig antall ungdommer på barnevernsinstitusjon kraftig, sammenlignet med de foregående årene.

Ti flere på ett år

Slik har utviklingen vært:

  • 2018: 22 ungdommer
  • 2019: 21 ungdommer
  • 2020: 22 ungdommer
  • 2021: 21 ungdommer
  • 2022: 31 ungdommer

Tallene viser hvor mange fra Fredrikstad som i løpet av det gjeldende året bodde på institusjon.

Lengden på oppholdet varierer, men det vanligste er å få et vedtak på ett år, ifølge Blindheim.

Psykisk uhelse

– Det er sammensatte årsaker til hvorfor en ungdom blir plassert på institusjon, påpeker barnevernslederen.

– Veldig mange har utagerende og grenseoverskridende atferd, slik at omgivelsene reagerer. De bryter med normer og regler. Vi opplever også at det er lett tilgang til rusmidler i Fredrikstad.

Bakgrunnen for atferden kan være at flere ungdommer sliter med psykisk uhelse som angst, de sover dårlig og kommer seg ikke på skolen.

– De fungerer ikke på skolen, ikke i familien og ikke på arenaer som fritidsaktiviteter, sier Ingrid Blindheim.

Hun nevner også koronapandemien som en medvirkende årsak.

Et brudd med miljøet

– Skole og fritidsaktiviteter var i perioder stengt. Det var færre arenaer og dermed mindre kontakt med voksne som brydde seg, som satte grenser og veiledet ungdommene, fremholder hun.

– Mange var mer hjemme alene.

– Hvordan kan et opphold på barnevernsinstitusjon hjelpe ungdommer med slik atferd?

– Det gir et brudd med miljøet som ungdommene befinner seg i. De lærer seg kanskje også å forstå alvoret i det de driver med, svarer Blindheim.

– De får hjelp til å gjenopprette en struktur i hverdagen, og de får øve seg på å forholde seg til grenser.

Noen ungdommer blir også ilagt kontrolltiltak som urinprøver for å sjekke om de ruser seg, eller begrenset tilgang til mobiltelefon.

– Vanskelig å komme seg ut på egen hånd

Barnevernlederen understreker at ungdommene som trenger hjelp, egentlig ønsker å leve et vanlig liv.

– Men de blir fastlåste i situasjonen, og det er vanskelig for dem å komme seg ut av dette på egen hånd, forklarer hun.

– Når de får støtte, lander de aller fleste med begge bena på jorda.

Ingrid Blindheim er også opptatt av at kommunen har et stort ansvar for å hjelpe ungdommene.

– Kan ikke legge all skyld på ungdommene

– Det er viktig med forebyggende tiltak på et lavest mulig nivå som når flest mulig, presiserer hun.

– Det har vært for liten kapasitet i hjelpeapparatet, men nå skal det satses på Fredrikstadhjelpa, sier hun med henvisning til kommunens lavterskeltilbud innen psykisk helse.

Det er nemlig viktig at ungdommene får hjelp før de må til barnevernet, poengterer Ingrid Blindheim.

– Vi kan ikke legge all skyld og alt ansvar på familiene og ungdommene for at de strever, mener hun.

– Vi fagfolk må også få en større forståelse for hvordan vi skal lese ungdommene. Vi trenger mer kompetanse og kunnskap.

Langt dyrere

Fredrikstad kommune bestiller plasser på barnevernsinstitusjon gjennom statlige Bufetat.

Institusjonene ligger forskjellige steder i landet.

Som FB har omtalt tidligere har staten økt satsene på institusjonsplasser kraftig, i forbindelse med barnevernsreformen.

Hensikten er at kommunene i større grad skal satse på forebygging for å hindre at ungdommer må på institusjon.

I 2021 kostet en plass på institusjon 76.900 kroner i måneden.

I 2022 gikk prisen opp til 170.000 kroner.

Kostet 40 millioner i fjor

Dette har, sammen med økningen i antall ungdommer på institusjon, ført til en eksplosjon i utgifter for Fredrikstad.

Her er oversikten over hva institusjonsplasseringer har kostet kommunen de siste årene:

  • 2018: 12 millioner kroner
  • 2019: 9 millioner kroner
  • 2020: 12 millioner kroner
  • 2021: 15 millioner kroner
  • 2022: 40 millioner kroner