Kraftig kost fra Fylkesmannen: Lovbrudd om flere kobles på avløpsnettet

I et brev til Fredrikstad kommune sier Fylkesmannen rett ut at det anses som et lovbrudd dersom flere kobler seg på avløpsnettet. Årsaken er at kommunen bryter en såkalt utslippstillatelse, som gjør at rensingen ikke er god nok.