Rita Holberg fratrer som vara til styret i Fredrikstad Energi

Leder i kontrollutvalget i Fredrikstad, Rita Holberg, har fratrådt som vararepresentant til styret i Fredrikstad Energi AS, men blir foreløpig sittende som styrerepresentant i Fasvo AS og Fasvo Næring AS.