Kontrollerte kommunens eierskap i Fredrikstad Energi: Ikke godt nok, er konklusjonen

Kommunerevisjonen mener Fredrikstad kommune ikke følger lovbestemmelser og normer for godt eierskap godt nok, i måten man følger opp Fredrikstad Energi (FEAS).