Kortvarig handel med båt og bil: Fredrikstad Bil og Båt AS gikk konkurs med krav på 270.000 kroner

Styret gikk til tingretten og meldte oppbud i Fredrikstad Bil og Motor i midten av oktober. Nå er bobehandlingen innstilt fordi det ikke er midler i boet til å dekke kostnadene ved bobehandlingen.