Trafikkpakke 4, som omfatter lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo og dermed Østfoldbanen, skulle etter planen tildeles høsten 2021, med trafikkstart halvannet år senere – i desember 2022.

Nå utsettes konkurransen, slik at konkurransegrunnlaget skal være klart i første kvartal 2021, kontrakten tildeles tidlig i 2022 og oppstart blir ved ruteterminskiftet i desember 2023.

Det melder Samferdselsdepartementet.

Både Mysen-, Moss- og Halden-strekningen

Bakgrunnen for det hele er at Stortinget i juni 2015 bestemte at man gradvis skulle innføre konkurranse på persontransport med tog i Norge.

Det er delt i ulike trafikkpakker, hvor nye aktører som Go-Ahead og svenske SJ har dukket opp i tillegg til Vy, tidligere NSB.

Østfoldbanen, med både lokaltogene til Mysen og Moss, og regiontilbudet til Halden forbi Fredrikstad, er en del av det som heter trafikkpakke 4.

Ifølge Jernbanedirektoratet er denne trafikkpakken vesentlig større og mer kompleks enn de andre trafikkpakke.

Ikke bare fordi den omfatter svært mange flere avganger og reisende, men også fordi det må lages en omfattende samarbeidsavtale når det kommer til ruter, pris og billetter med både fylkeskommunene og kollektivselskapene.

Trafikkpakke 4 omfatter

  • Lokal- og regiontogstrafikk mellom Spikkestad /Asker – Lillestrøm (L1)
  • Stabekk/Skøyen – Ski (L2)
  • Oslo S – Jaren (L3)
  • Stabekk – Moss (L21)
  • Skøyen – Mysen/Rakkestad (L22)
  • Oslo S – Halden (R20)
  • Oslo S – Gjøvik (R30).

Denne gruppen med strekninger skulle etter planen sendes ut til konkurransestart til høsten, men korona-krisen har satt en stopp for det.

– Får mer tid

Samferdselsminister Knut Arild Hareide forklarer det med usikkerhet og økt risiko.

– Togtrafikken har blitt hardt rammet av koronapandemien. Med færre reisende har billettinntektene falt, og det er usikkert hvordan etterspørselen etter togreiser blir fremover. Denne uforutsigbarheten øker risikoen ved å gjennomføre konkurransen om trafikkpakke 4 som planlagt. I tillegg er det økt risiko på andre områder. Jernbanedirektoratet får derfor litt mer tid til å forberede konkurransen om drift av persontogtilbudene på Østfoldbanen og Gjøvikbanen, sier Hareide i en pressemelding.

Nå er planen at selve konkurransegrunnlaget skal bli sendt ut i august/september 2021, og at kontakt med vinner skal signeres tidlig i 2022. Ny operatør skal ikke kjøre trafikk før i desember 2023.

Dette begrunnes med at vinneren skal få god tid til å forberede trafikkstarten.