Det er en konduktør som har blitt truet av en passasjer.