Det er mye å forholde seg til i disse koronatider. Kommunikasjon er en utfordring for både lokale og nasjonale myndigheter. Når budskapene frem?

Det er mange begreper som brukes:

■ Gule og grønne land

■ Ring 1 og ring 2

■ Nivå 1,2,3 eller 4

■ Pressekonferanser annenhver dag

■ Regler

■ Påbud

■ Anbefalinger

■ Tiltak lokalt

■ Tiltak regionalt

■ Tiltak nasjonalt.

Men hva gjelder når lokale og nasjonale tiltak sier to forskjellige ting?

Så vidt jeg har skjønt er Fredrikstad nå i ring 2, nivå 4. Eller?

Vi innbyggere har mange spørsmål: Kan jeg besøke familie på aldersinstitusjoner? Kan barna trene? Kan jeg treffe en venn på en kafé? Kan jeg trene på treningsinstitutt? Når blir det fysiske konserter?

Mitt hovedinntrykk er at både nasjonale og lokale myndigheter hittil har vært gode på kommunikasjon. Kamerat Espen i Helsedirektoratet er jo et funn kommunikasjonsmessig. Han har autoritet samtidig som han snakker så folk skjønner det.

Lokalt er det naturlig nok ordføreren som, sammen med kommunelegene, fronter informasjonen. Og dette er Jon-Ivar god på, klar og tydelig.

Nå går vi inn i en ny fase i pandemien som er kjennetegnet ved to forhold som trekker hver sin vei: Positivt: Vaksineringen. Negativt: Nye mutasjoner.

Samtidig er det ingen tvil om at den største jobben lokalt er det Fredriksstad Blad som gjør. FB har den vanskelige jobben å tydeliggjøre byråkrat- og politikerspråket så leserne forstår det. Både i volum og substans klarer avisa dette, selv om det nok er en utfordring å være på høyde aktualitetsmessig i papiravisa.

Kommunens fremste kommunikasjons-verktøy er hjemmesiden. Uten å ha sett tall regner jeg med at denne er ofte besøkt. Etter hvert har den fått en design som gjør det lettere å finne frem til koronanyheter. Jeg kunne imidlertid ønsket meg at den er enda tydeligere og mer har form som en nettavis hvor det viktigste og nyeste kommer helt på toppen.

Kan forvirringen om hva som gjelder løses ved at kommunen har en vignett, type «Dette gjelder i Fredrikstad nå» hvor både nasjonale og lokale påbud og anbefalinger summeres opp? En slik «spalte» måtte holdes à jour slik at eldre og ikke gjeldende bestemmelser kuttes og bare gjeldende bestemmelser er med. Fredriksstad Blad har enkelte dager en slik oppsummering. Kanskje kan kommunen og FB samarbeide om et slikt tiltak, en felles spalte.

Nå går vi inn i en ny fase i pandemien som er kjennetegnet ved to forhold som trekker hver sin vei: Positivt: Vaksineringen. Negativt: Nye mutasjoner.

Det siste vil innebære nye tiltak. Problemet er at vi ikke aner noe om omfanget. Mye tyder på at det kommer til å smelle i større grad enn vi ser i dag. Irland er det verste eksemplet i så måte. Da må vi regne med flere og kanskje mer inngripende tiltak.

Den som tror at vi er ferdig med pandemien når mange er vaksinert i løpet av våren, tar feil. Det er heller ikke sånn at verken Norge eller andre land kan slippe opp alle tiltak fra den ene dagen til den andre. Fortsatt må det både gasses og bremses samtidig. Det er som kjent ikke så lett. Jeg tolker myndighetenes signaler som at vi må leve med tiltak omtrent ut året. Mindre inngripende etter hvert ja, men tiltak vil fortsatt være nødvendig.

Utfordringen er krevende: Smittesituasjonen endrer seg, tiltakene endrer seg, alt skal kommuniseres. Den største utfordringen er: Hvordan skal vi unngå tiltakstrøtthet? Hvordan skal det forklares at vi må ha tiltak selv om smittetallene går nedover? Hvordan skape forståelse og aksept slik at folk flest tar inn over seg de forskjellige tiltak?

Det er her kommunikasjonen blir så viktig. Nye faser betyr også nye utfordringer i kommunikasjonen. Det må være en god plan for hvordan man skal treffe de forskjellige grupper med budskapene. Derfor må kommunikasjon fortsatt stå høyt oppe på agendaen til både nasjonale og lokale myndigheter. Planer må legges i forkant og realiseres umiddelbart når behovet er der.

Kommunikasjon kan være komplisert. Men ofte er det enkleste det beste. Nå er det viktigere enn noen gang at informasjonen er presis.

Det dreier seg om å redde liv.

Les også

Ungdom på videregående: – Vi visste ikke hvor godt vi hadde det