Gå til sidens hovedinnhold

Droppet intensjonsavtale for Nye Fredrikstad

Artikkelen er over 5 år gammel

Ledere i Fredrikstad, Råde og Hvaler skulle lage en intensjonsavtale for nye Fredrikstad. Men det ble tydelig for sterk kost.

Bestill FB+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold!

I april skal kommunestyrene i Råde og på Hvaler og bystyret i Fredrikstad ta et sentralt veivalg. Politikerne må bestemme seg for om de skal gå videre og starte reelle forhandlinger med sikte på å bli en felles kommune fra 1. januar 2020. I så fall må søknaden sendes innen 1. juli 2016.

Et grunnlag for diskusjon

Nå har ordførerne i de tre kommunene undertegnet en felles plattform som kan bli et grunnlag for Nye Fredrikstad. De peker på muligheter og ulemper for en sammenslåing uten å gi noen klar anbefaling. (Se pressemelding under denne artikkelen.)

På det siste møtet i utredningsutvalget ble det lagt frem et utkast til en intensjonsavtale.

Hvaler-ordfører Eivind N. Borge (Frp) og Jarle Tranøy, Aps gruppeleder i Råde, ville gå forsiktig frem og anbefalte å lage en plattform i stedet, noe de tre ordførerne tydelig har fulgt opp.

Det ble ingen intensjonsavtale i denne omgang.

Kan få mer effektiv drift

I plattformen peker de tre ordførerne på at en større kommune kan stå bedre rustet til å håndtere nye oppgaver og ha større påvirkningskraft overfor sentrale og regionale myndigheter. Nye Fredrikstad kan skape sterkere fagmiljøer og styrke rekruttering og kompetanse og gi bedre kvalitet på tjenestetilbudet, bedre jordvern og også bedre arealutnyttelse.

Noen av ulempene kan være større geografisk avstand innen kommunen, en følelse av tap av identitet, tilhørighet og kultur og også fare for konsentrasjon av tjenester, mindre lokalpolitisk engasjement og involvering fra innbyggerne.

Pressemeldingen om Nye Fredrikstad kommune

Felles plattform for bygging av Nye Fredrikstad kommune

Fredrikstad, Hvaler og Råde kommuner er glade for å kunne kunngjøre at drøftinger og utredninger som har foregått gjennom det seneste året, har resultert i en felles plattform for de tre kommunene. Den felles plattformen skal endelig behandles i de respektive kommunestyrer.

Det er de tre kommunenes felles utredningsutvalg som har utarbeidet og som legger frem felles plattform om å bygge Nye Fredrikstad. Gjennom utredningsarbeidet har utvalget sett både mulige fordeler og ulemper ved bygging av ny kommune.

Mål og prinsipper for Nye Fredrikstad

Målet for bygging av Nye Fredrikstad er at en effektiv administrasjon, optimal drift og økonomisk vekst skal sikre at innbyggerne i de tre respektive kommunene får enda bedre tjenester, både på kort og lang sikt. Posisjonen som en attraktiv nærings- og besøksdestinasjon skal synliggjøres både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Navnet på den nye kommunen vil være Fredrikstad.

Fem prinsipper ligger til grunn for bygging av Nye Fredrikstad

1. Fredrikstad, Hvaler og Råde kommuner er ulike, men likevel likeverdige.

2. Nye Fredrikstad skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av

de gamle kommunenes tradisjoner, fortrinn, sterke sider og utfordringer.

3. Struktur, organisasjonskultur og systemer skal vektlegges, og utvikling av nærdemokrati skal gis høy prioritet.

4. Samarbeidet om bygging av ny kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted.

5. Det opprettes et treparts-sammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte, i tråd med bestemmelsene i etter kommunelovens § 25, arbeidsmiljøloven, inndelingslovens      § 26 og Hovedavtalen.

Plattformen inneholder mål for den nye kommunen og utdyping av temaene samfunnsutvikling, demokratiutvikling, tjenestetilbud og myndighetsutøvelse i tillegg til økonomiforvaltning. Kommunen som arbeidsgiver er også utdypet spesielt.

Medvirkning gjennom folkemøter

Plattformen bygger på de vurderingene utredningsutvalget har lagt til grunn fram til i dag. Etter at utredningsdokumentet og den felles plattformen er godkjent, skal det være en medvirkningsprosess i form av folkemøter. Vi ser fram til stort engasjement og konstruktiv dialog i denne viktige avgjørelsen for de tre kommunene. Første folkemøte som er felles for alle de tre kommunene, går av stabelen på Quality hotell i Fredrikstad allerede 16. mars kl 18.

Videre prosess

Dersom kommunestyrene i Fredrikstad, Hvaler og Råde i juni 2016 ønsker å gå videre med å bygge Nye Fredrikstad, vil søknad om sammenslåing bli sendt før 1. juli 2016. Under forutsetning av godkjenning av søknaden etableres den nye kommunen fra 1. januar 2020.

Sign:

Jon-Ivar Nygård (Ordfører Fredrikstad) Eivind Norman Borge (Ordfører Hvaler) Renè Rafshol (Ordfører Råde)

 

 

Kommentarer til denne saken