Gå til sidens hovedinnhold

Kommunens toppledere bør flytte til Gamlebyen

«Hva er da det mest kraftfulle som kunne blitt gjort for å gi et utvetydig signal om at nå – nå! – mener kommunen alvor med en satsing på Gamlebyen?»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordfører, kommunedirektør og resten av toppledelsen i Fredrikstad kommune bør flytte sine kontorer til Gamlebyen. Det vil avklare mye av debatten om denne viktige bydelens fremtid. Fredrikstad vil dermed ha tatt et valg, og Gamlebyen får den magneten som vil gjenreise dette området som et tyngdepunkt.

Debatten om Gamlebyen dreier seg altfor ensidig om kunstnerliv, museale tiltak og offentlig finansierte kulturarenaer. Det er naturligvis ingenting galt med noe av dette, men Gamlebyen har ikke noen fremtid som et slags høykulturelt terrarium alene. Gamlebyen trenger også hverdagsliv og hverdagsaktiviteter. Den trenger vanlige butikker med vanlige kunder, vanlige skoler med vanlige elever, vanlige konferanselokaler med vanlige konferansedeltagere og vanlige hus med vanlige innbyggere.

Ingen har et mer nærliggende ansvar for utviklingen i Gamlebyen enn Fredrikstad kommune. Det er kanskje ikke noe annet som kunne betydd mer for den videre byutviklingen i Fredrikstad enn å få fart på Gamlebyen.

I det øyeblikk kommunens toppledelse sitter i Gamlebyen vil det bli kø av kommunale etater som vil ønske å flytte etter.

Fredrikstad jobber innbitt for å øke sin attraktivitet. Det er viktig for et lønnsomt næringsliv, for god økonomi i husholdningene og for god kommuneøkonomi. Gamlebyen er Fredrikstads fremste attraksjon – men potensialet er ikke på noen måte maksimalt utnyttet. Hva er da det mest kraftfulle som kunne blitt gjort for å gi et utvetydig signal om at nå – nå! – mener kommunen alvor med en satsing på Gamlebyen? Jo, det er å flytte den politiske og administrative toppledelsen til Gamlebyen – for eksempel Kaserna.

For det første ville det vært et avgjørende signal innad i kommuneorganisasjonen. Det ville umiddelbart gitt gjenklang i prioriteringer og planarbeid. Høyre har lenge gått inn for at deler av kommuneadministrasjonen bør flytte til Gamlebyen. Men det har ikke vært interesse for saken. I det øyeblikk kommunens toppledelse sitter i Gamlebyen vil det bli kø av kommunale etater som vil ønske å flytte etter.

Men det aller viktigste er det signalet som sendes til næringsliv, organisasjoner og privatpersoner i det øyeblikk ordføreren setter seg ned bak skrivebordet på sitt nye kontor i Kaserna: Da vet alle at en ny tid er begynt. Da blir det en helt ny mening i å satse på denne bydelen.

Les også

Nå løftes strategiplanen for Gamlebyen til nasjonalt plan

For vi trenger at investorer, byutviklere og eiendomsutviklere tar eierskap til Gamlebyen. I dag er Forsvarsbygg eier av nesten alt der, bortsett fra privatboligene. De har dessverre sviktet som byutviklere. Det er vel heller ikke det de er. Men på ett område har Forsvaret vært en velsignelse: De har vedlikeholdt byggene sine. Egil Syversen har foreslått at Forsvaret bør overdra eiendommene sine til Fredrikstad kommune. Det er en god tanke, men én ting gjør at jeg stritter imot: Vedlikehold. Kommunen er dessverre helt uegnet som eier. Vi har behov for private aktører for å få fart på utviklingen der.

Hvis kommunen demonstrerer at de mener alvor om Gamlebyens fremtid ved å flytte toppledelsen dit, så vil dét ganske sikkert bli startsignalet også for et etterlengtet kommersielt engasjement i utviklingen av området. Det er nettopp dette Gamlebyen trenger.

Les også

Snart blir det igjen butikk bak disse vinduene

Les også

Hybler i Gamlebyen er et eventyrprosjekt fra Ap

Kommentarer til denne saken