Gå til sidens hovedinnhold

Kommunens stadige ønsker om unntak undergraver arbeidet for Holdbart-løsning

Svarinnlegg til FBs sjefredaktør fra fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sjefredaktøren skyter med skarpt på fylkeskommunen i sin kommentar om Stabburveien 7–9. Det kan han spare seg, for denne saken er ikke enkel, og det er Fredrikstad kommune som sitter med nøkkelen til en varig løsning for utviklingen av dette området.

Holdbart AS er et flott forretningskonsept som både kommunen og fylket heier på. Vi ønsker å legge til rette for at det skal forbli i regionen. Derfor har fylkesrådet nå gitt (enda en) utvidet tillatelse til Holdbart. Det vil gi forretningen mer tid på seg til å finne en finne en ny lokalisering som er i tråd med kommunens planverk, samtidig som kommunen kan jobbe med alternative utviklingsmuligheter for området.

Området Dikeveien/Stabburveien er et område med mange såkalte samtykkesaker, i denne saken et ønske om å fravike de planene som kommunen selv har lagt for området. Det er åpenbart et behov for at Fredrikstad kommune gjør en avklaring av hvilken utvikling de ønsker på stedet, og hvilke regler de vil skal gjelde. I løpet av disse årene som Holdbart har hatt en uavklart situasjon har kommunen rullert sin kommuneplan. I den sammenheng burde kommunen tatt området opp til en helhetlig drøfting.

Les også

Det kan bli nye regler for hvor det kan drives handel i fremtiden

Dette har fylkeskommunen påpekt i nesten samtlige samtykkesaker som har vært i området. Vi mener det er uheldig at utviklingen av området skjer gjennom en rekke unntak fra regelverket. Men det er kommunens ansvar å lage en plan for området. I siste kommuneplanrullering gjorde kommunen noen endringer i bestemmelsene for å «styrke dagligvarehandel og annen nærhandel som et grep frem mot nullvekst i personbiltrafikken». Dette er i tråd med fylkets prioriteringer, som er nedfelt gjennom regional kjøpesenterbestemmelse.

Målet er å minimere bilbruk og styrke sentrum. Men skal slike planer og bestemmelser føre til ønsket endring, må man nødvendigvis forholde seg til de føringene man har lagt. Dette handler ikke om forskjellsbehandling, snarere tvert imot. I slike saker er det også viktig at vi som regional myndighet håndterer regelverket på en slik måte at nabokommuner ikke opplever seg forskjellsbehandlet. Stadige ønsker om unntak fra kommunen undergraver dette arbeidet.

Historikken i denne saken er at man allerede i 2017 fikk unntak fra regelverket for lokalisering av Holdbart på Stabburveien 7–9. Fylkeskommunen ønsket en forretning med god miljøprofil velkommen til regionen. Men samtykke ble gitt på ett vilkår, nemlig at forretningen skulle finne sin rette og endelige plassering innen juli 2018. Etterpå har midlertidigheten blitt forlenget av kommunen to ganger. Utfordringen i saken ligger i at Holdbart ikke er en dagligvareforretning som dekker det lokale og daglige behovet. Forretningen tiltrekker seg i større grad reisende med bil fra et større omland og også fra nabokommuner. Dette gjør at konseptet ikke faller innenfor intensjonen med kommuneplanen.

Ved å stadig be om unntak fra eget regelverk undergraver kommunen planverket og svekker muligheten for langsiktig styring og forutsigbarhet. Dersom planverket ikke treffer intensjonene som kommunen har for området bør planene heller endres.

Vi oppfordrer FB til å sparke i gang en konstruktiv debatt om kommunens egne planer for området i stedet for å sparke fylkeskommunen på leggen.

Kommentarer til denne saken