Lokalt engasjement for kommunens prioriteringer av idrettsanlegg og valg av fremtidige løsninger er viktig, men debatten må være preget av kunnskap og ikke synsing. Jeg skulle gjerne sett at Morten Stenseng Gulbrandsen tok kontakt med oss for en faglig prat før han skrev sitt leserinnlegg i Fredriksstad Blad.

Det er gjort et politisk vedtak i Fredrikstad kommune om å ikke tillate granulatinnfyll fra oppmalte gummidekk i nye kunstgressbaner. Med det har den politiske ledelsen i Fredrikstad tatt et ambisiøst valg på vegne av miljøet vårt. Man ønsker ikke å ta den risikoen det medfører med mikroplast på avveie i bekker, vassdrag og hav.

Fredrikstad kommune er blant de første i landet til å ta et bevisst valg om nye miljøvennlige kunstgress. Erfaringen og referanseprosjekter på baner uten gummigranulat er svært begrenset og leverandørenes alternativer få. Her pløyer vi ny mark, men ikke alene. I arbeidet med å finne nye løsninger har vi jobbet tett med forskningsmiljøet på NTNU, vi er med i en interregional arbeidsgruppe, sammen med Norges Fotballforbund og de største byene og fylkeskommuner.

Vi har vært på befaringer til fabrikker og leverandører, vi har invitert til leverandørkonferanser i samarbeid med DIFI og Nasjonalt program for leverandørutvikling, og vi er representert i en europeisk ekspertgruppe med fokus på nye miljøvennlige løsninger på kunstgressmarkedet. Det har ikke slått oss at vi burde snakket med NISO i prosessen. Det kunne vi sikkert også gjort.

Det er korrekt som Gulbrandsen skriver, at flere av leverandørene som tilbyr innfyllsfrie løsninger ikke har FIFA-sertifisering. Samtidig hadde samtlige tilbydere som leverte tilbud på de første banene i anbudsrunden, Nordic-sertifisering, slik som eksisterende klubb-baner i Fredrikstad har per i dag. Da kommunen la ut anbudet og skrev anskaffelseskontrakt, var det produkter på markedet som også hadde FIFA-sertifisering.

I etterkant av anskaffelsen har imidlertid FIFA trukket alle sertifiseringer utskrevet til baner uten granulatinnfyll, selv om de har bestått det samme testregimet som andre baner med gummigranulat. Kunnskapen om miljøvennlige løsninger hos FIFA er også begrenset og markedet er i stor endring. En endring som Fredrikstad kommune er med å påvirke gjennom å stille krav. Å gå i tet innebærer at man må ta noen tøffe valg, og vi har aldri lagt skjul på at vi ikke vet det endelige resultatet.

I prosessen har vi hatt tett dialog med de berørte klubbene og idrettsrådet, og siste tilbakemelding fikk vi fra Morten Helminsen i Gresvik IF forrige uke som skrev; «Knall med fine forhold på kampen i går også. Helt topp. Gutta var også fornøyde. Har stor tro på at det blir en innertier når varmen kommer.»

Det er et stort fokus på å fremskaffe nye og bedre løsninger i markedet. Det jobbes bredt og godt i mange miljøer, og vi har gjennom hele prosessen oppsøkt den kunnskapen som er å oppdrive. Mange ser nå til Fredrikstad og ønsker å lære av oss, og vi tar et miljøinitiativ vi kan være stolte av. Morten Stenseng Gulbrandsen er, på lik linje med kommuner og fotballklubber rundt om i landet nå gjør, velkommen til å ta kontakt med oss på idrettskontoret i Fredrikstad kommune hvis han ønsker mer informasjon om de nye miljøvennlige kunstgressbanene.