Kommunens idrettssjef om Stjernens hallplaner: – Vi applauderer slike initiativ

Idrettssjef André Flatner applauderer private initiativ for å få flere i aktivitet, men sier det er viktig at behovet er faktabasert og ikke styrt av følelser.