Idretten har ingen meninger om asylpolitikk. Men idretten i Norge har en grunnleggende verdi som heter «Idrett for alle». Det innebærer også at asylsøkere som får permanent opphold i Norge er helt innenfor målgruppa og er en utfordring for idrettslagene i Fredrikstad.

Denne utfordringen er mangesidig og først og fremst en fantastisk opplevelse av mangfold og kulturrikdom.

Idretten er den mest internasjonale aktiviteten vi har i Fredrikstad og derfor en gjenkjennelig arena for de fleste flyktninger som kommer til Norge, selv om organiseringen er fremmed. Fritidskulturen som utøves i Norge er fremmed for mange samtidig som deltagelse her kanskje er den viktigste inkluderingsarenaen av dem alle. Derfor gjøres det også i mange klubber i Fredrikstad en fantastisk innsats for at fremmedkulturelle barn og unge skal finne seg til rette.

En rekke elever som ellers ikke ville ha nærmet seg disse arenaene har blitt tilskyndet gjennom samarbeidet.

Samtidig har det gjennom de siste 20 årene blitt utviklet et systematisk samarbeid mellom Fredrikstad Idrettsråd (FRID) og mange klubber som har kvalitetssikret dette arbeidet. Her er eksempler på noen tiltak, de fleste av dem åpne for alle barn og unge:

MILJØKONTAKTER. I klubbene i Fredrikstad finnes det i dag 60 miljøkontakter som har som ansvar å følge opp informasjon og skape trygghet for innvandrerbarn og deres foreldre. Klubbene får støtte fra FRID for å engasjere miljøkontakter.

NYBEGYNNERTILTAK. Klubbene får støtte fra FRID for å ha et eget tiltak for dem som vil prøve en idrett gratis 10 ganger. Årlig gjennomføres det mer enn 20 slike tiltak. For en del klubber har dette vært et viktig rekrutteringstiltak, samtidig som det har hatt stor betydning for foreldre med dårlig råd. I 2017 gjennomførte 7 håndballklubber rekrutteringstiltak for guttehåndball med oppslutning av mer enn 200 gutter i et samarbeid med Håndballforum og FRID.

ØKONOMISK INKLUDERING. Ble startet i 2015 i lys av fokuset på barnefattigdom som først og fremst ble dokumentert ved foreldrenes manglende evne til å betale for barnas deltagelse i fritidsaktivitet. Tiltaket har grunnverdiene «verdighet» og «tillit» og har basis i samtalen med foreldrene om deltagelse i fritidsaktivitet. Nærmere 400 barn og unge får i dag støtte til treningsavgifter, utstyr og turneringsdeltagelse. Klubbene rapporterer inn til FRID og får utbetalt kostnadene.

IDRETT – SKOLE PROSJEKTET. Våren 2019 deltok 400 unike brukere/elever på sentrumsskolene i Fredrikstad i dette tiltaket som var et tilbud til alle elever ved skolen. Det startet som Trara-prosjektet i 2016 og fikk stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt for samarbeidet mellom skole og idrett. Tiltaket reduseres i høst. Aktivitetene for de yngste elevene tas bort. Kommunen har ikke mer penger.

Særlig de to sistnevnte tiltakene har utviklet et tett samarbeid mellom oppvekstsektor med skoler og helsesøstre, og idretten. En rekke elever som ellers ikke ville ha nærmet seg disse arenaene har blitt tilskyndet gjennom samarbeidet.

Inkluderingen skjer ikke av seg selv. Den har en rekke utfordringer i forhold til kulturforskjeller og tilpasning til norsk fritidskultur og organisasjonskultur og som krever ekstra ressurser. Dette virker det ikke uten videre som Fredrikstad kommune forstår, verken politisk eller administrativt. Da rådmann Nina A. Tangnæs Grønvold foreslo tilskuddet til FRID halvert ved budsjettbehandlingen for 2019, signaliserte hun samtidig at disse tiltakene har liten verdi for kommunen og for inkluderingsarbeidet. At det politisk ble rettet opptil samme beløp som 2012 gir uansett noe av det samme signalet. Et signal om at inkluderingsarbeidet ikke vektlegges og at innvandrere i stadig større grad får seile sin egen sjø.

Er det slik vi vil ha det i Fredrikstad?

Les også

Idrettens samfunnsansvar i fare hvis budsjettkuttet blir vedtatt

– Jubler over støtte fra politikerne