Kommunen skal bruke 20 millioner kroner på nye takster til eiendomsskatten

Fredrikstad kommune søker nå etter takstmenn og andre fagfolk som kan hjelpe med å taksere eiendommer i Fredrikstad på nytt. Arbeidet er anslått å koste 20 millioner kroner.