Kommunen risikerer ny momssmell

FIKK TILSKUDD: Byfergene er blant prosjektene som har fått statlig tilskudd for å øke kollektivtransporten og minste bilbruken. Nå er det usikkerhet om kommunen urettmessig har krevd å få tilbake moms i prosjektene.

FIKK TILSKUDD: Byfergene er blant prosjektene som har fått statlig tilskudd for å øke kollektivtransporten og minste bilbruken. Nå er det usikkerhet om kommunen urettmessig har krevd å få tilbake moms i prosjektene. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Har Fredrikstad kommune krevd for mye momsfradrag? Kommunerevisjonen har oppdaget forhold som gjør at de nå skal undersøke dette.

DEL

Hvor mye penger det er snakk om, dersom det skulle vise seg at kommunen har fått for store fradrag, kan kommunerevisjonen fortsatt ikke si. De skal nå gjennomføre undersøkelser på to konkrete prosjekter hvor kommunen har fått tilskudd fra Staten.

Det dreier seg om belønningsmidler og bypakkemidler for å øke kollektivtrafikken i Nedre Glomma, blant annet ved bruk av byfergene og utbedring av en del busstopp og leskur.

Revisjonen omtaler saken i et notat til kontrollutvalget. De mener det er risiko for retten til å få tilbake moms i disse sakene er avskåret, det vil si at kommunen kan ha krevd penger man ikke hadde rett på.

Loven sier at man ikke kan kreve moms tilbake dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med andre som ikke har rett på slike fradrag, i praksis private bedrifter. I slike tilfeller kan momsfradraget virke konkurransevridende.

Revisjonen vil derfor gjøre undersøkelser og avklare om kommunen faktisk har rett på slik kompensasjon, og rapportere til kontrollutvalget når saken er undersøkt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken