Hvordan skape politikerforakt? Det er lett.

1. Du bare stjeler andres gode hensikter og suksessrike resultater og gjør det til ditt. Du bruker en retorikk som gir deg mange likerklikk, litt sånn «krig og fred og sånn». «Jeg vil dele med alle og alle skal være venner-retorikk.» Eller enda verre: «Nå skal det deles» som det står i en artikkel på hennes skryteside.

2. Og så svarer du ikke på spørsmål etterpå, for da kommer «Jeg skjønner dere er lei dere-retorikk» «Debatt er bra-retorikk» «Jeg vil bare at alle skal få dele-retorikk»

Igjen og igjen og igjen og igjen.

3. Til sist, når du har fått mange nok reaksjoner, svarer du bare at det er misforståelser og gjentar at «jeg bare vil dele».

Og helt til sist, etter ditt soloutspill, kommer det inn forsterkninger i form av Oslo Friluftsråd og Nasjonalparken som du skal «samarbeide» med, og det blir en pressemelding. Og da, etter å ha hengt oss ut, kommer det en felles takk for innsatsen til driftsgruppa.

Og sånn går nå dagene for ordføreren på Hvaler.

Les også

Nye regler og bedre tilrettelegging på Storesand

For vi, telterne på Hvaler, har dokumentasjon på alt vi sier. Vi liker å være ærlige, vi har ingen agenda, vi driver ikke med byråkrati-retorikk. Vi er livredde for å ødelegge den fine plassen som er opparbeidet gjennom mange år. Vi brenner for stedet. Vi inkluderer alle. Driftsgruppa har økt omsetningen av telt fra ca 300 til 900 den tiden den drev.

Vi skulle gjerne gitt kunnskapen videre, men de vet visst best de som sitter på kontor.

Vi vet at det er delt med alle i alle år. Vi vet at vi ikke har kjørt teltvogner til plassen. Vi vet at det ikke blir flere telt selv om ordføreren tror det. Vi vet at det ikke er plass til flere telt der ett stort telt har stått. Det skal være tre meter mellom hvert telt på grunn av brannforskriftene og det er da naturligvis langt utenfor der det ene teltet har stått.

Vi vet at ingen av de store teltene som IKKE er satt sammen av mange telt ligger på de beste plassene. De fleste ligger i utkanten rundt for å gi bedre plass til teltene. Og der går det IKKE flere telt samtidig uansett. Det er en skråning bak, og telting forbudt foran.

Driftsgruppa og vi andre vet hvor det passer best for teltvogner og ikke telt. Det er et værhardt område. Det er et ujevnt jorde der, med groper som samler vann og gjørme. Vi vet det kommer til å regne inn i telt hvis ingen opplyser om det. Vi vet at denne plassen ikke er uberørt. Det er blant annet drenert der. Vi vet at flere småtelt vil flerre i vinden.

Fakta om driften på Storesand Teltplass

Vi på teltplassen i Døvika benytter stort sett utedoene. Det er 6 toaletter delt på to hus. For alle telterne, uavhengig av størrelse og lengde på opphold, er det ingen løsning å gå helt bort til sanitæranlegget på natta, verken for gamle eller barn. (Mange av oss har egentlig ikke behov for det ellers heller). Vi klarer oss fint med det som er på plassen.

Vi vet det er godt ivaretatt mht rengjøring og vedlikehold. Driftsgruppa med hjelpere bærer bøtter med vann opp dit flere ganger i løpet av sesongen for å hold lukten unna. Sanitæranlegget er også nå stengt om natten.

VIKTIG! Kommunen mister også ca 30 brannslukningsapparater som vi på sesong har, i tillegg til fylte vannbøtter, hatt i teltene våre, enten de har stått på hjul eller ikke.

Helt siden tidlig på 1960-tallet har teltplassen på Storesand vært et lavterskeltilbud. Teltavgiften har gått til å dekke løpende vedlikehold samt innkjøp av gressklippere, traller og annet utstyr man har hatt behov for og alle gjestene har hatt glede av . Så hvorfor ordfører Vauger nå tar til orde for at kommunen skal ta over driften er ubegripelig for oss.

Les også

Dårlig gjort å henge ut driften av Storesand teltplass

Driftsgruppa har hatt 500 dugnadstimer og tatt av egne ferier til døgnvaktuker blant annet.

Ingen kan påstå at teltplassen er forbeholdt noen få eller noen bestemte. Vi har faktisk til gode å avvise så mye som én eneste telt-turist her ute. Alle har fått plass gjennom alle år.

Ordføreren sier at de har lagt en slagplan for hvordan de skal håndtere det økte turisttrykket som kom da folk ikke lenger kunne reise til syden på grunn av koronapandemien. Den økte trafikken vil helt sikkert vedvare gjennom 2021 også. I fjor lot hun bare sesongerne være på teltplassen samt 20 plasser til kortere opphold på oppsiden av kiosken. Dette fordi kommunelegen naturlig nok hadde kontroll på hvem som til en hver tid oppholdt seg der.

Vi sesongere hadde jo selvfølgelig forståelse for det, men alle syntes det var trist å avvise folk og vi savnet liv og røre rundt oss.

Men mener nå ordføreren at hun skal ha mange der gjennom hele sesongen? Mange flere enn i fjor? Vet kommunelegen dette ?

Ordføreren får spørsmål om hun tror dugnadsgjengen fortsatt vil bidra på Storesand, så svarer hun at: «Vi har jo endret premissene til et treukers-tilbud. Jeg vet jo at mange av de som baserer seg på sesongcamping ikke er fornøyde med det. Men vi håper at alle kan bidra positivt og at man også ser vårt poeng med at flest mulig kan bruke campingplassen», uttaler Vauger. Det er helt klart at hun mener at vi snakker av vilje og ikke kunnskap. Uverdig uttalelse.

Igjen kommer klisjeene på løpende bånd, og forakt-retorikken sitter som et skudd. Selv om hun har fått informasjon om vår erfaring i forhold til det hun foreslår. Vi kan ikke være positive til en utopi og selektiv synsing. Det er vi for engasjerte til. Vår erfaring nå er også at man ikke kan snakke til døve ører. Det er jo veldig trist. Og da blir det vanskelig med samarbeid på sikt.

Jeg avslutter med et tenkt scenario:

Det er klart dugnadsgjengen gjør det aller beste arbeidet! Det du gjør med hjertet blir 100 prosent.

Ordføreren, sammen med Oslofjord friluftsråd og Nasjonalparken blir «enige» om at ting må endres på grunn av diverse forskrifter og annet. Da tenker ordføreren: Huff, dette går jo egentlig utover en hel kultur på plassen der, spesielt er mange barn berørt. Jeg er valgt av et folk, og har deres tillit og jeg representerer et parti med gitte verdier. Hvordan kan jeg få til det på beste måte?

1. Jeg kaller inn driftsgruppa og beklager at kommunen ikke har vært på banen i de ni årene de har drevet. Så ønsker jeg å sette meg inn i hva de egentlig har gjort. Kanskje de kan komme med noen gode råd?

2. Jeg takker dem selvfølgelig for alt de har gjort når jeg hører den innsatsen de har lagt ned. Så spør jeg om råd. Det gjelder å ikke forhaste seg. Alle skal med.

3. Jeg vet at driftsgruppa hadde kommet med mange råd, men samtidig sikkert sagt noe om konsekvensene det er å endre på alt vi har planlagt, sånn helt bombastisk. Blant annet: Barna og ikke minst ungdommen som har viet sitt liv til plassen og gitt videre og inkludert alle som har besøkt teltplassen i alle år. Godt voksne som har sprunget rundt som duracell-kaniner og lagt masse jobb i å hjelpe alle og en hver og som gledet seg til å tilbringe pensjonisttilværelsen der til neste år. En barnefamilie som har ligget der siden de var barn selv, og som i voksen alder ikke kan ligge i telt grunnet sykdom, og er avhengig av teltvogn for å kunne skape en framtid der for sine barn, (4. generasjon) bestemødre som ikke kan ligge i telt lenger med sine barnebarn av samme årsak (5. generasjon). Aleneforeldre som har nytt godt av «tanter, onkler, besteforeldre» på plassen, og fått et pust i hverdagen, kortidsopphold som sesong. Og mange andre historier.

Og så ekskluderer vi jo de som av forskjellige årsaker ikke kan ligge i telt lenger. Spesielt de små.

Jeg skjønner at dette kan gi store konsekvenser for mange at de bare plutselig får en lei beskjed, så hvordan gjør jeg det? At ved å ha sesongplasser, har jeg gratis kulturbærere av både naturen og alt det sosiale. Kanskje vi kan samarbeide om fellesaktiviteter også?

4. Det var jo synd at jeg ikke advarte dem i fjor slik at de fikk litt tid til å områ seg. Nå i disse koronatider er det jo som jeg vet stor pågang på plasser rundt om. og vi forteller deg da at det er opp til 74 på venteliste andre steder allerede. Også for teltvogner. Det betyr sikkert at de ikke får plass i år noe annet sted. da plassene allerede er booket.

5. Ok. Jeg vil jo være en god ordfører som viser empati på en realistisk måte, ikke bare komme med klisjeer, så jeg tror jeg samler all informasjon og tar det med til OF og Nasjonalparken, så sier jeg at avtalen gjelder fra 2022. Det tror jeg er til det beste for alle.

In your dreams.

Her skal det kjøres igjennom. Alt for meg selv. Godt valg folkens!

Les også

Campinggledene bør kunne deles av så mange som mulig