Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen med ekstraordinære tiltak: Stenger dagsentre, vurderer dobbeltrom og stenger NAVs publikumsmottak

Artikkelen er over 1 år gammel

Fredrikstad kommune gjør betydelige endringer i sitt helsetilbud for å sikre at alle som trenger det får nødvendig helsehjelp under koronapandemien.

Fredrikstad kommune er i beredskap i forbindelse med koronapandemien. Kommunen følger tett opp og vurderer flere ganger daglig tiltak for å trygge befolkningen og unngå smitte, melder kommunen i en pressemelding.

Helsemyndighetene har som kjent besluttet å innføre nye, strenge tiltak for å unngå smittespredning av koronaviruset, og disse fører til at kommunens tilbud endres.

– Alle skal få nødvendig helsehjelp, presiserer Jon Erik Olsen, konstituert direktør for seksjon for helse og velferd.

Kommunen er nå i en krevende situasjon.

– Vi ber om forståelse for at våre ressurser nå er sterkt begrenset, og oppfordrer til at dere kun kontakter oss dersom det er høyst nødvendig, sier Olsen.

Her er oversikt over de viktigste tiltakene i seksjon for helse og velferd:

 • Innføring av besøksrestriksjoner på sykehjemmene i Fredrikstad. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.
 • Kommunens institusjoner: Dobbeltrom vil bli aktuelt i enkelte tilfeller, der dette vurderes som forsvarlig i dagens situasjon.
 • Dagsenter for eldre: Stenges fra mandag 16. mars.
 • Dagopphold for personer med demens sammen med ambulant team for personer med demens opprettholdes for å avlaste hjemmesykepleien.
 • Praktisk bistand: Noe trappes ned og noe opprettholdes, for fortsatt å gi trygge og stabile dager til våre pasienter.

Les også

Hvaler-ordføreren med streng beskjed til hyttefolket: – Dra hjem igjen!

Etat tjenester til funksjonshemmede iverksetter flere tiltak:

 • Arbeids- og aktivitetstilbudet stenges. Ansatte som arbeider i arbeid/aktivitet vil bli omdisponert til steder med personellmangel.
 • For å unngå større samlinger og risiko for smitte, utsettes for eksempel ansvarsgruppemøter.
 • Aktiviteter som helsedans og Ekko blir avlyst inntil videre.
 • Det blir avlysing av fast aktivitet, som følging til treningssentre. Alle treningssentrene er nå stengt.
 • Det jobbes for at beboere og brukere av tjenestene skal ha kjent personale.
 • Pårørende og familier bes om å vise ekstra varsomhet ved besøk i omsorgsboliger og bofellesskap, og ivareta god praksis for smittevern.

Les også

Legevakten får hundrevis av telefoner om korona hver dag: – Les på nett før du ringer oss!

Etat friskliv og mestring iverksetter flere tiltak:

 • Ordinær pasientbehandling innen fysioterapi skal fortsette som normalt, men trening/behandling i grupper og tilbud i treningsrom/treningssaler må opphøre til og med 26. mars.
 • Når det gjelder individuell oppfølging i treningsrom kan dette gjennomføres dersom det vurderes å ikke utgjøre en smitterisiko.
 • Gruppetiltak/behandlingstilbud driftet av fysioterapeuter er innstilt (bortsett fra friluftsgrupper).
 • Avtaler med individuelle samtaler skal ikke avlyses, men gjøres om til telefonsamtaler.
 • Færre kontormøter og hjemmebesøk, hyppige telefonkonsultasjoner og alternativt møter ute i friluft.
 • Ansatte i oppfølgingstjenester skal opprettholde tilbudet til brukerne, men skal vurdere hvem de kan ringe til i stedet for hjemmebesøk dersom Fredrikstad kommune må redusere på tjenestetilbudet ved frafall i arbeidsstokken. Brukere som skal ha medisiner prioriteres.

– Noen kan få betydelig dårligere psykisk helse i denne situasjonen. Disse vil vi prøve å følge opp med telefoner og gjerne oftere enn ellers, sier Anette Mjelde, etatssjef for friskliv og mestring.

Les også

Arrangerer virtuell konsert for byens innbyggere: – Ikke sett dette tidligere

NAV er tilgjengelige – men ikke via publikumsmottaket:

 • NAV Fredrikstad stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Dette gjøres for å beskytte både innbyggere og ansatte mot smitte.
 • Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt. Kommunen oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV å benytte seg av nav.no eller Ditt Nav.
 • Alle veilederne er tilgjengelige på digitale løsninger. I tillegg har NAV Fredrikstad opprettet to beredskapstelefoner (415 99 651 og 920 97 894) beregnet for nødsituasjoner. Telefonene er åpne fra klokken 10.00 til klokken 14.00 fra mandag til fredag.
 • NAV kontaktsenter kan ringes som vanlig på telefon 55 55 53 33

Kommentarer til denne saken