Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen må beholde Pynten

– Det sentrale for oss er at eiendommen beholdes i kommunens eie. På den måten vil allmennheten sikres tilgang til et sted med enestående beliggenhet, skriver Tina Bergstrøm og John Fredrik Olsen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vi viser
til senere tids medieoppslag om eiendommen Pynten som eies av Fredrikstad kommune. Bygningsmassen på stedet har forfalt og brygga som nå er stengt, må rustes opp før den kan brukes igjen. Fra kommunalt hold er det til Fredriksstad Blad tidligere uttalt at eiendommen må rustes opp, eller selges, og at det neppe er regningssvarende for kommunen å sette stedet i stand.

En naturlig forståelse av dette er at det ligger til rette for at eiendommen vurderes solgt. Dette er selvsagt en beslutning som vil måtte avgjøres politisk. Vi er innforstått med at Etat for bygg og eiendom ikke på noen måte har konkludert med å anbefale et salg av Pynten.

Etat for bygg og eiendom har opplyst at det tas sikte på at Pynten en god stund fremover er tenkt fortsatt benyttet av avdeling Møllehjulet ved Kvernhuset ungdomsskole, men at man kan se for seg at eiendommen kanskje kan brukes til kystledhytte når skolen har ferie.

Bildeserie

Pynten på Kråkerøy forfaller

En slik vekselbruk synes å være en veldig god idé. Det kan også hende at andre aktører, som Turistforeningen, kan være vel egnet i så måte. Fra kommunens side bør det være av interesse å inngå avtale med en solid aktør som kan stå for oppussing og vedlikehold.

Det sentrale for oss er at eiendommen beholdes i kommunens eie. På den måten vil allmennheten sikres tilgang til et sted med enestående beliggenhet. I en tid der det bygges massivt med boliger i forholdsvis nær avstand, blant annet på Værste og Glombo, er det et stort behov for å beholde utfartssteder for folk flest.

Pynten er enkel å ta seg frem til. Det går i dag buss et stykke utover Langøyveien. Bussen har tidligere gått lenger ut og det må antas at det er mulig å få til igjen. Det er enkelt komme helt ned til stranda. Stedet synes derfor egnet som badeplass for dem som har nedsatt funksjonsevne. Vi har allerede involvert Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i saken.

Kommentarer til denne saken