Kommunen hjelper flaggermus med hus – 13 kasser skal hindre bolignød

Flaggermus har kanskje fått et dårlig omdømme i koronatiden. Men de trenger faktisk hjelp – til å skaffe seg hus.