Kommunen går gjennom byggesaksgebyrene – det kan være dårlig nytt for deg

Bygningsyndighetene jobber nå med en full gjennomgang av gebyrregulativet til kommunen. Hvis selvkostprinsippet skal praktiseres strengt kan det føre til at store utbyggere får lavere gebyrer, mens den som skal bygge på hytta si må betale mer.