Kommunen bygger opp nytt korona-senter

Fredrikstad kommune startet i dag å bygge opp et eget mottak for pasienter med korona- og luftveisproblematikk. Senteret skal ligge i de gamle lokalene deres på Kråkerøy.