Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen behandler barna i Fredrikstad ulikt

Artikkelen er over 1 år gammel

– Regjeringen viser klart at de ikke ønsker forskjellsbehandling av private og offentlig barnehager. Vi forventer at kommunestyret følger opp slike føringer fra regjeringen, skriver styrerne for fire private barnehager i Fredrikstad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I Fredrikstad kommune er omkring 3.756 barn fordelt på 85 barnehager. Av disse barnehagene er 24 kommunale, 44 private barnehager i tillegg til private familiebarnehager og åpne barnehager. Vi håper og tror at de 2.473 barna som går i en privat barnehage er like verdifulle som de barna som går i en kommunal barnehage. Hvis du som kommunestyremedlem, tenker «ja, det er de» så håper vi at du tar hensyn til det når kommunen skal fordele de økonomiske midlene til barna i Fredrikstad! Flere barnehager står foran en mulig nedleggelse på grunn av kommunal forskjellsbehandling.

Som styrere med lang erfaring fra barnehage har vi fulgt de endringer og den utvikling som har vært i sektoren de siste årene. Før i tiden stod mange barn på venteliste, i dag er konkurransen mellom barnehagene stor og vi har full barnehagedekning i Fredrikstad. Helt frem til nylig har vi selv bestemt hvor mange ansatte som skulle jobbe i barnehagen, og hvor mange pedagoger vi trengte for å sikre både god kvalitet og god økonomi i barnehagen.

Vi har det siste året fått to nye normer som sier noe om hvor mange pedagoger det skal være pr barn i barnehagen og hvor mange ansatte det skal være pr barn i barnehagen.

Noen private barnehager, spesielt små enkeltstående barnehager i Fredrikstad kommune kan, i verste tilfelle, stå foran nedleggelse fordi de ikke har oppsparte midler til å kunne klare seg videre.

Bakgrunnen for disse normene er forståelsen for at flere pedagoger og flere ansatte pr barn i barnehagen skaper bedre kvalitet. Vi tror alle barnehageansatte er enig i dette, og ikke minst har vi forskning som underbygger akkurat dette.

Regjering, storting, Utdanningsdirektorat og Fredrikstad kommune fastsetter i dag hva kvalitet i en barnehage skal være. Kravene til kvalitet og kompetanse har økt betraktelig de siste årene. Dette er vi barnehageansatte svært glade for! Rammeplanen for barnehagen (2017) sier tydelig noe om hvordan vi skal drive pedagogisk virksomheten i barnehagene. Departementet anser at de økte lønnskostnadene som er belastet barnehagene i forbindelse med bemanningsnormen og derigjennom krav til økning av antall ansatte er fullfinansiert gjennom tilskudd. Det er de ikke i Fredrikstad!

Styrerne som har underskrevet innlegget er:

Mona Hagen fra Lurvelegg barnehage

Madeleine H. Kristoffersen fra Ramsjø Gårdsbarnehage

Monika Hjelm Johansen fra Skala barnehage

Linda Jensen fra Veelstoppen barnehage

Problemet er at barn i private og kommunale barnehager i Fredrikstad ikke likebehandles. Alle foreldre betaler like mye for en barnehageplass, men tilskuddet barnehagene mottar fra ulike kommuner varierer med så mye som 100.000 kroner per barn per år. Dette betyr at barnehagene har ulikt grunnlag for å gi barna et godt tilbud! Fredrikstad kommune er blant de kommunene som Private Barnehagers Landsforbund lister opp som ikke fullfinansierer bemanningsnormen til private barnehager.

Fredrikstad baserer tilskuddet til private barnehager på to år gamle regnskapstall. I tillegg ligger tilskuddene fra Fredrikstad kommune i nedre sjikt sammenlignet med andre kommuner. Det betyr at kommunestyret ikke likebehandler private og kommunale barnehager! Regjeringen viser klart at de ikke ønsker forskjellsbehandling av private og offentlig barnehager. Vi forventer at kommunestyret følger opp slike føringer fra regjeringen!

I samfunnet i dag prater vi mye om likhet og likebehandling. Likebehandling av kjønn, likebehandling av personer med ulik legning, ulik religiøs bakgrunn, etnisitet eller funksjonsevne. Som styrere i barnehager består vår hverdag av svært mange ulike ting blant annet å likebehandle de menneskene som er rundt oss når vi er på jobb. Våre ansatte har rett til å likebehandles, foreldre til barna i barnehagen har rett til å bli likebehandlet og ikke minst har barna som går i barnehagen rett til å bli likebehandlet. Dette handler blant annet om barna og barns rett til å behandles likt.

Hva blir konsekvensen av forskjellsbehandlingen av barnehagebarna? Flere private barnehager, sliter nå med å klare å levere den kvaliteten til barn og foreldre som forventes og som er et grunnleggende offentlig krav. Bemanningsnorm og pedagognorm oppfylles, og med det rette, MEN med røde tall. Det er et reelt behov for en annen og mer rettferdig offentlig finansiering for at vi skal kunne drifte uten redsel for neste år.

Noen private barnehager, spesielt små enkeltstående barnehager i Fredrikstad kommune, kan i verste tilfelle, stå foran nedleggelse fordi de ikke har oppsparte midler til å kunne klare seg videre.

Les også

Nei til forskjellsbehandling av barn i barnehagen!

Les også

7 av 10 barnehager i Fredrikstad er private – politikerne vil at kommunen nå selv skal stå for utbyggingen

Kommentarer til denne saken