Kommunedirektøren kom med flere forslag etter kritikk av varslingsordning

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold fikk et knappest mulig flertall for forslaget til varslingsordning etter å ha lagt inn flere tillegg. Forslagene kommer etter kritikk og spørsmål fra politikere.