Høyre og Frp reagerer på økning i eiendomsskatten

Moderat: Truls Velgaard (H) sier budsjettet er forsiktig.

Moderat: Truls Velgaard (H) sier budsjettet er forsiktig. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Høyre og Frp er begge enige om at eiendomsskatten må ses nærmere på.

DEL

– Høyre vil gå etter eiendomsskatt-økningen i sømmene, sier den nye gruppelederen i Høyre, Truls Velgaard til FB.

Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten med 840 kroner årlig, samtidig som de kommunale avgiftene reduseres.

– Men det er to helt forskjellige ting, og må ses på hver for seg. At de kommunale avgiftene reduseres er en ren teknisk justering som i 2017 trolig vil øke igjen. Isolert sett er ikke økningen dramatisk, men det er tilnærmingen jeg ikke har sansen for, sier Velgaard.

Bekymret for pris

Velgaard er positiv til at rådmannen erkjenner vedlikeholdsetterslepet, men er usikker på om summen han foreslår er tilstrekkelig.

– Jeg oppfatter dette som et forsiktig budsjett. Jeg er også glad for at rådmannen er forsiktig med investeringsprosjektene. Arena Fredrikstad er Høyres prioriterte prosjekt. Nå må vi se an både tidsrammen og om kommunen har råd, sier han og legger til:

– Noe som bekymrer meg er at en stor andel av investeringsprosjektene ender opp med en høyere sluttregning enn planlagt. Det skaper usikkerhet rundt investeringsplanen og vil prege arbeidet vårt med budsjettet.

– Skatten må ned

Ikke uventet reagerer også Bjørnar Laabak (Frp) på rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten.

– Jeg er ikke overrasket over forslaget, og jeg er heller ikke enig i at dette er en forsiktig økning. Eiendomsskatten må reduseres, ikke økes, sier han til FB.

– Kommunens utgiftsnivå må ned. Vi må prioritere tjenester til innbyggerne, alt fra barnevern til sykehjem. Pris på sykehjemsopphold bør også være lavest mulig. Vi vil ikke akseptere økning i sykehjemspris slik rådmannen foreslår, mener Frp-politikeren.

Artikkeltags