Fagforbundet mener at kommunevalgkampen handler mest av alt om hvordan hverdagen vår skal være. På skolen, i barnehagen, på sykehjemmet, på jobben og i fritida vår. Vi må velge de politikerne som vil prioritere de tingene som er viktigst for oss.

Fredrikstad kommunes ansatte viser stor evne til omstilling. Det er viktig at ansatte blir involvert og lyttet til i slike prosesser. Trepartssamarbeid er viktig for å oppnå felles mål. De ansatte er kommunens viktigste ressurs.

Kanskje er det gratis skolemat og heldagsskole som er viktigst for deg? Kanskje du er bekymret for om dine og de rundt deg som trenger pleie og stell, får de tjenestene de skal ha?

De siste dagers problemer knyttet til nedbør ga kommunen noen utfordringer – her var kommunens folk raskt ute og bidro til at infrastruktur osv fungerte. Tjenester på kommunale hender – vi har «henda på rattet» og kan sikre innhold og beredskap i alle ledd. Fagforbundet mener det er viktig å tilrettelegge for fellesskapet, tjenester i egen regi – alt til det beste for byens innbyggere.

Fagforbundet Fredrikstad samarbeider med de partiene som har det samme verdigrunnlaget som oss. De rødgrønne partiene har forpliktet seg til å satse på kompetanse, bygge heltidskultur og tilby faste trygge stillinger. Det er samfunnsmessig ulønnsomt at så mange jobber deltid. Dette er Fagforbundets viktigste hovedsaker.

Fagforbundet jobber for gode kommunale tjenester for alle innbyggere, men også for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. I de kommunene som satser på å drive velferden sjøl, har de ansatte ofte høyere lønn og bedre arbeidsvilkår, enn i de privatiserte virksomhetene. Arbeiderne i private virksomheter gjør de samme oppgavene og er like dyktige, men får dessverre ikke like godt betalt for jobben de gjør.

Hver stemme teller. Fagforbundet Fredrikstad håper du bruker din stemmerett.
Godt valg!

Les også

Fagforbundet: Folk flest begynner å se det urimelige i H og Frp sine vyer

Les også

Høyre har en verktøykasse som gir bedre tjenester til innbyggerne