Nettavisen har stengt sitt kommentarfelt. De gjorde det med øyeblikkelig virkning.

– Vi har lagt mye prestisje i kommentarfeltet vårt og vi har forsøkt å moderere og ta grep om å skape en mer konstruktiv debatt, men vi ser nå at det blir for vanskelig. I sin nåværende form, tilfører det for lite positivt, sier nyhetsredaktør Erik Stephansen til Medier24.

I de fleste kommentarfeltene med mye debatt, så er det høy temperatur og steile fronter. Men Stephansen opplever at mange, i stedet for å bidra til politisk debatt, heller kaller hverandre idioter og ødelegger.

– Nettavisen er en av de avisene som har stått hardest på ytringsfrihetens side og vi har vært ganske kompromissløse på det, fordi vi mener det er viktig å ha et samfunn med mest mulig åpne kanaler – der folk sier det de mener og tør å høre på hva andre folk mener, sier Stephansen.

Nå viser det seg at mange av de såkalte nye, sosiale medier har blitt noe helt annet enn mange av oss trodde. Nå trer de sosiale mediers skyggesider fram.

Det er spesielt at Nettavisen som – og det ligger i navnet – bare publiserer på nett, er det første store mediet som kutter nett-kommentarer. Nå går den samme debatten i flere medier. Jeg regner med også i Fredriksstad Blad.

Mange trodde – og jeg med dem – at samfunnsdebatten ville få en ny dimensjon når leserne direkte, med lav terskel og raskt, kunne ta del i det offentlige ordskifte. I et ytringsfrihetsperspektiv var det bare å juble. Flere ytringer, flere steder, bedre debatt.

Trodde mange.

Men har det blitt slik? Har nettkommentarene i FB tilført samfunnsdebatten i Fredrikstad vesentlige kvaliteter? Jo da, det er flere gode og fornuftige innlegg. Men min konklusjon er at kommentarfeltene i stor grad er en arena for provoserende atferd (for å bruke kommentarfeltspråket: lavpannet utskjelling) og ikke tilfører de viktige debattene noe særlig.

I stedet utreder nå Nettavisen andre arenaer hvor de gode debattene kan gå. Kan vi finne andre kanaler hvor det primære er å stimulere til et kvalitativt ordskifte? Et sted hvor argumentasjon og ikke utskjelling er det primære?

Det kan være en utfordring også for Fredriksstad Blad.

Den store sosiale nettarenaen er Facebook. Hva er så Facebook i dag? Det kan være verd å se hva noen tidligere ledere mener om Facebook. To tidligere toppsjefer i selskapet uttrykker nemlig en stor bekymring for hvordan Facebook kynisk utnytter «svakheten i den menneskelige hjerne».

De tidligere lederne mener selve forretningsmodellen til Facebook er uetisk. «Det som tidligere ble kalt reklame, er blitt kontinuerlig overvåking, analyse og manipulering av atferd, skriver Jaron Lanier, en av pionérene i Silicon Valley. Han sier at vi bør stenge alle sosiale medier-kontoer umiddelbart.

En av grunnene er at sosiale medier har blitt propagandamaskiner, styrte trollfabrikker, hemmelige algoritmer, falske profiler og annen løgn.

Det var mange som lovpriste innmarsjen av de elektroniske sosiale medier. Nå viser det seg at mange av de såkalte nye, sosiale medier har blitt noe helt annet enn mange av oss trodde. Nå trer de sosiale mediers skyggesider frem.

Det øker viktigheten av at vi alle er bevisste på hvor vi engasjerer oss og måten vi gjør det på.

Det ufarlige er kanskje ikke så ufarlig.

Les også

Kommentar: Du kan vel for faen finne et annet ord