Øk innsatsen for å beholde pleiere i helse og omsorg

Hektisk hverdag: Sykepleiere i hjemmesykepleien skal på mange besøk i løpet av en dag. Mange må slutte i yrket før de når pensjonsalderen. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

Hektisk hverdag: Sykepleiere i hjemmesykepleien skal på mange besøk i løpet av en dag. Mange må slutte i yrket før de når pensjonsalderen. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Sykepleiere i Fredrikstad kommune hadde i fjor en reell pensjonsalder på 55,7 år. Mange helse- og omsorgsarbeidere måtte gi seg lenge før de nådde AFP-grensen på 62 eller aldersgrensen på 65 år. Har vi slått oss til ro med at det skal være slik?

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tallet er hentet fra Fredrikstad kommunes årsrapport for 2016, som viser en negativ utvikling for sykepleiernes del med to år fra 2015, da gjennomsnittlig reell pensjonsalder var 57,7 år.

I 2014 var den helt nede i 51,6 år, ifølge kommunens egen oversikt. 

Det finnes i praksis ingen andre inntektskilder enn uføretrygd for dem som er under 62 år, og dermed må svært mange av kommunens ansatte gå over på uføretrygd lenge før de når pensjonsalderen.

For ansatte som er tilknyttet Kommunal Landspensjonskasse (KLP) i Fredrikstad var den reelle pensjonsalderen 57,4 år i fjor. Sykepleierne ligger altså noe under. Ifølge årsrapporten var målsettingen 57,1 år.

Høy uføreandel skaper lite politisk debatt

Å skape et arbeidsmiljø som gir helse- og omsorgsarbeidere muligheten til å jobbe lenger er en av de største utfordringene i Kommune-Norge. Altfor mange blir uføretrygdet i yngre alder. Men disse tallene skaper sjelden debatt når de legges frem for politikerne. Når den reelle pensjonsalderen er nede i 55–57 år, som i Fredrikstad, burde det få mange til å reagere.   

Etter det jeg kan huske var det ikke noen som tok opp pensjonsalderen for sykepleiere da årsrapporten for 2016 ble lagt frem i bystyret i Fredrikstad i juni. Andelen uføre har vært høy i en årrekke, og målene er tilpasset dette. Fredrikstad hadde i fjor en målsetting om en reell pensjonsalder på 57,1 år, og kom litt bedre ut med 57,4 år. Men er dette godt nok?     

Fredrikstad kommune er en kvinnearbeidsplass. 77 prosent av de cirka 5.000 ansatte er kvinner. I helse- og velferdslektoren er 85 prosent av de ansatte kvinner, og i utdanning og oppvekst er andelen 79 prosent. Teknisk etat har en klar overvekt av menn.

Lærerne jobber til de er 62 år

Årsrapporten viser at flertallet av lærere står lenger i jobb enn sykepleiere og andre helse- og omsorgsarbeidere. I fjor hadde Fredrikstad-lærerne en reell pensjonsalder på 62,4 år, de sto i yrket nesten fem år lenger enn sykepleierne.

Arbeidssituasjonen er en annen, å jobbe i pleie- og omsorgssektoren betyr tunge løft, slitasje og langvarig belastning.

Det er en tøff jobb, og mange må gi seg tidlig. Kroppen orker ikke mer. Jeg vet at både politikere og ledelsen i helse- og velferd forsøker å bedre arbeidsforholdene for å gjøre det mulig å jobbe lenger i yrket.

Men statistikken tyder ikke på at innsatsen har gitt noen større effekt. 

Overgang til uføretrygd betyr mindre inntekter for den enkelte, reduserte skatteinntekter for kommunen og høye statlige utgifter. Den lave reelle pensjonsalderen faller også inn i et helhetsbilde, hvor Fredrikstad plasserer seg svakt.

Østfold er det fylket i landet som har flest uføre, med 13,8 prosent av innbyggerne mellom 18 og 67 år, ifølge de siste Nav-tallene. Fredrikstad har 13,7 prosent uføre.

I Oslo er andelen bare 5,2 prosent, og varierer der fra 3,0 på St. Hanshaugen til 9,3 på Stovner.

En av sju innbyggere er uføretrygdet

Mens en av 20 Oslo-innbyggere er uføretrygdet, er andelen altså en av sju i Fredrikstad og Østfold. Derfor er det ikke bare Fredrikstad kommune som har en vei å gå. Vi må få flere i jobb og sørge for at færre faller ut av yrkeslivet.     

I høstens valgkamp har det vært stor oppmerksomhet om hvor lenge du og jeg skal jobbe. Færre yrkesaktive skal forsørge flere eldre, og vi må forberede oss på å stå lenger i jobb. Det betyr for de fleste at de må jobbe frem til 67 år. Men denne problemstillingen blir svært merkelig når vi ser at en rekke yrkesgrupper har en reell pensjonsalder i femtiårene.

Spørsmålet er: Hvordan kan Fredrikstad kommunes ansatte og politikere jobbe for å få den reelle pensjonsalderen godt over 60?

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken