Kristian Flodin har mye på hjertet i sitt innlegg i Fredriksstad Blad 6. september. Han forteller om sin og Aps skuffelse over Frps brutte valgløfter, han gjør beregning på hvor lang tid det vil ta å fjerne eiendomsskatt, han forteller at det er nødvendig for folk å betale 100.000 de neste fire årene i bompenger og eiendomsskatt, og han mener det er uredelig at han ikke får debattere på Laabak sin Facebook-side. En frustrert Ap-er slik jeg oppfatter ham. Jeg skal prøve å forklare Flodin hvordan det egentlig ser ut.

Alle partier forteller om sitt valgprogram i lokalvalg, fylkesvalg og stortingsvalg. Frps politikk er at veier skal bygges uten bompenger. Det har aldri tidligere blitt bygd mer vei i Norge som de siste årene, ikke med Ap, men med Frp i regjering.

Flodin, og mange med ham, er skuffet over at bompengene ikke er borte. Hans parti er for bompenger, mens de er skuffet allikevel. Det forstår jeg. Frp vil fortsette å jobbe for veibygging uten bompenger. Carl I. Hagens forslag om å fjerne bomgjelden var helt på sin plass, men dessverre er det ikke flertall for å fjerne de rundt 70 milliardene i bomgjeld med midler fra oljefondet- som i dag viser 9608 milliarder. Totalt er bompengeandelen i NTP rundt 130 milliarder (12 år) av total ramme på 1064 milliarder. Bomgjelden i dag er 0,7 prosent av oljefondet, men her står Frp alene om å ville bruke av fondet. Dersom Frp ikke var del av regjering, ville bruk av bompenger vært enda større. Ap er for bompenger.

Bypakkene vedtas lokalt. Bomringen i Fredrikstad er en lokal beslutning mot Frps stemmer. Realiteten er at bypakka består av gigantprosjekt, beregnet til over 12 milliarder 2018-kroner, som i realiteten er utvidelser av kollektivfelt. Det er i tillegg en realitet at det vil koste barnefamilier og andre husstander 20-30 tusen hvert år de neste 20-25 årene i bompenger. Regjeringen har nå vedtatt at ikke påbegynte prosjekter skal nedskaleres. Frp har fått gehør for at belastningen for folk flest har blitt for høy. Altså vil det bli endring på det gigantvedtaket Ap har gjort lokalt i Fredrikstad. Vårt forslag fra oktober 2018 inneholder bedre fremkommelighet uten bruk av bompenger ved Kvernhuset, Dikeveien og Brohodet. Ap er for bomring.

I perioden 2007 til 2010, med Frp i posisjon i Fredrikstad, ble eiendomsskatten for boliger halvert. Resultatene for kommunen bedret seg hvert år i perioden. Historien som er skapt høres annerledes ut fordi Ap, LO med flere har skapt en annen historie enn realiteten. Ap har økt eiendomsskatten fra 114 millioner i 2010 til 265 millioner i 2019.

Nett-troll kan være mangt. Noen bedriver systematisk feilinformasjon, hetsing, nedsettende omtaler, personkarakteristikker og oppgulp på andres Facebook-sider enn sin egen. Det har vært et problem for undertegnedes side og Fredrikstad Frp sin side. Jeg registrerer at Flodin skriver at hans innlegg er fjernet og at han mener det er uredelig. Jeg kan ikke se at Flodin har noen diskusjon på sin egen Facebook-side. Han har helt rett i at mange innlegg er fjernet fra min side, og dersom hans innlegg er fjernet har de vært upassende.

Flodin har gode Ap-poenger, men de avviker fra vår politikk som er å redusere skatter og avgifter for innbyggerne. At vi ikke er store nok til å gjennomføre vår politikk er synd for folk, men Ap bør være tilfredse. De er for høye avgifter, eiendomsskatt og bompenger. Derfor blir det merkelig lesning at de, en etter en, fra Ap er så skuffet over at Frp ikke får fjernet bomringer, bompenger og eiendomsskatt. De burde jo være glade og fornøyde, ikke kritiske og skuffet.

Dersom velgerne ønsker lavere skatter og avgifter må de stemme på Frp.

Godt valg!