Kommentar til FB-artikkel om ulovlige byggearbeider

Av

Hvordan vet rådmann det når kommunen ikke fører tilsyn med det som det klages på?

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vårt hovedpoeng i denne saken er at vi ikke har fått svar på et helt konkret forhold som handler om en massiv stenfylling mot vår grense innenfor bygg-grensen på 4 m.

I 2017 ble en helt tilvarende stenfylling på samme sted pålagt fjernet av Hvaler kommune på grunn av manglende søknad fra ansvarlig firma. Ansvarlig søker i byggesaken nå er samme firma. At ikke kommunen utfører tilsyn etter en naboklage, er fordi de utelukkende legger ansvarlig søkers opplysninger til grunn. Da kan ressurser spares i byggesaksavdelingen.

Når vi som nabo påpeker at ansvarlig søkers opplysninger beviselig er feilaktige, blir ikke dette stadfestet ved tilsyn av kommunen – og vi når altså ikke fram. Uten klagebehandling, der vi eventuelt ikke får medhold, blir heller ikke klagen videresendt Fylkesmannen.

Rådgiver på byggesaksavdelingen opplyser at Fylkesmannen har opprettholdt kommunens tillatelse i denne byggesaken. Dette har imidlertid ikke med vår klage å gjøre, men svaret på en annen naboklage – på et annet grunnlag.

Samme saksbehandler opplyser videre at han må forholde seg til at det er gitt ferdigattest. Dette holder ikke mål; Det fremgår klart av Pbl.25 – 2, annet ledd, at «Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt.»

Antall ulovlighetssaker som Hvaler kommune ikke har kapasitet til å følge opp, har når øket fra 150 til 170. Rådmann Eriksen gir uttrykk for skuffelse over antall ulovligheter. «Det er synd at innbyggere og hytteeiere setter seg så lite inn i regelverket og følger det.»

Hvordan vet rådmann det når kommunen ikke fører tilsyn med det som det klages på? Kan det hende at enten tiltakshaver eller klager har rett? Kan i slike tilfelle kommunen ha gitt tillatelser i saker på feil grunnlag? At det er kommunen som ikke følger regelverket?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken