Det er de færreste forunt å kunne gå bort og sikre seg en hel bydel. Værste- investorene gjorde det da FMV-området ble kjøpt «hjem» i 1998. Nå gjentas bedriften med historiske og veletablerte Cicignon. Derfor snakker vi om en nyhet av 50-årskaliber, slike det bare er to-tre av i løpet av et halvt århundre i en by på Fredrikstads størrelse.

Les om Kan Cao – den nye sykehuseieren her

Det er fascinerende hvilke kolossale kontraster det er mellom de to store byutviklingsprosjektene som nå vil foregå parallelt på hver side av elva. Der Værste har et bredt sammensatt eierskap som inntil nylig har vært lokalt forankret (nå har den nasjonale aktøren Joh. Johannson AS kommet inn i styrerommet), står Cicignon-kjøper Kan Cao mutters alene og uten noen som helst bånd til Fredrikstad. Til Fredriksstad Blad forteller 49-åringen i dag om hvordan han endte opp som eier av byens beste vestkant: En gammel folkehøyskolekompis fra Fredrikstad tipset ham om sykehussalget. Snakk om slumptreff!

I sin første offisielle opptreden etter den overraskende giganthandelen i desember, legger den bergensbosatte eiendomsutvikleren an en svært offensiv tone. I løpet av ti år skal det pløyes inn én milliard kroner i byutviklingsprosjektet. De to høyblokkene skal bygges på med ytterligere tre etasjer, slik at det totalt vil bli 450 nye boliger.

Ambisjonene er det med andre ord ingenting å si noe på. Om gjennomføringsevnen står i stil, gjenstår å se. For usikkerhetspunktene er flere: 1) Har Cao aksjonærer/medinvestorer i bakhånd som kan bidra til det enorme løftet? 2) Hva står han egentlig for som eiendomsutvikler? Legger man antall medieoppslag og oppmerksomhet rundt tidligere prosjekter til grunn, er det ikke stort å bli klok på. 3) Hvordan vil 49-åringens profil og tankegods passe inn med reguleringsmyndighetenes (les: byens folkevalgte) ønsker og ambisjoner for Cicignon?

Personlig mener jeg at de to høyblokkene tåler å bli enda litt mer ruvende. Er det noe område i Fredrikstad sentrum hvor det kan bygges ti etasjer høyt, så bør det være nettopp her – tilbaketrukket fra vannet. Dessuten er det å håpe at sykehuskjøperen er tro mot kommunens ønske om å gjenåpne den historiske kvadraturen i området.

Uansett; Kan Cao fortjener å bli møtt med en positiv innstilling og åpenhet fra hele Fredrikstad-samfunnet. Det er suverent at en utenbys aktør er villig til å satse summer i denne størrelsesorden på byutvikling. Og det er bra at byens etablerte eiendomsutviklere utfordres. Konkurranse er sunt og skjerpende for alle.

Derfor bør heller ikke skepsisen strekke seg lenger enn det sunne.