Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar: Dragkamp om milliarder – og trussel for nye Frederik II

Artikkelen er over 2 år gammel

Fredrikstad kan få kraftaksjer som er verdt over 650 millioner, hvis fylkestinget gir sin halvpart i Østfold Energi til kommunene. Men det kan også skape en dominoeffekt, og ramme Frederik II, Glemmen og nye bruer, skriver FBs Øivind Lågbu i denne kommentaren.

For abonnenter

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har blåst opp til politisk storm om Østfold fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi, kraftprodusenten som har en anslått verdi på 4,8 milliarder kroner, ifølge nye beregninger (per utgangen av 2017).

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) vil la Viken fylkeskommune overta aksjene. Han får følge av Halden-ordfører Thor Edquist (H), som advarer mot konsekvensene av å gi Østfold-kommunene aksjene. Han peker på faren i at nye Viken må utsette skolebygging i Halden og Østfold.

Onsdag ettermiddag kom da også meldingen fra fylkesutvalget om at skoleinvesteringer i Østfold er satt på vent, inntil det er avklart om Viken får kraftpenger. Politikerne vil ikke binde opp utgifter i den nye Viken fylkeskommune.

Frps fylkespolitiker Håvard Jensen kjemper for å gi aksjene til kommunene, og Østfold Aps representantskap har også vedtatt å beholde kraftpengene i fylket. Østfold Ap vil følge etter Buskerud og gi aksjene til kommunene. Ap vil ha likebehandling og rettferdighet.

 

Per i dag tyder alt på at flertallet i fylkestinget vil overføre sin halvpart til kommunene, noe som også er fullt lovlig, ifølge Fredrikstad-rådmannen. Som Sarpsborg Arbeiderblad meldte før helgen ser det ut til å bli flertall for å gi kommunene aksjene, med stemmene til Ap, SV og Frp.

Østfold fylkeskommune eier halvparten av aksjene i Østfold Energi, og disse er altså verdt 2,4 milliarder. Flertallet i fylkestinget vil fordele aksjene mellom Østfold-kommunene, ut fra folketall.

Fredrikstad har cirka 28 prosent av innbyggerne i fylket og kan dermed regne med å få flere millioner i økt aksjeutbytte hvert år. Svært kjærkomment, når vi vet at Fredrikstad skal investere et milliardbeløp i Arena Fredrikstad, nye skoler og sykehjem de neste årene.

Buskerud har allerede sikret seg at kraftverdiene blir i fylket når Viken blir opprettet fra kommende årsskifte. Kommunene får milliardverdier.

Årsaken er en genistrek fra 2005, da fylkestinget i Buskerud bestemte seg for å overføre aksjene i Vardar til kommunene den dagen Buskerud fylkeskommune er historie. Det var frykten for at verdiene skulle tilføre staten hvis fylkeskommunene ble nedlagt, som skal ha vært forklaringen. Men vedtaket slår også inn ved etableringen av Viken fra 1. januar 2020. Kommunene får aksjene fra årsskiftet, og det kan ingen endre på nå.

 

Men Buskeruds kraftverdier kan fortsatt gi Viken en betydelig inntekt. Fylkesrådmannen i Buskerud foreslår å ta ut et ekstraordinært utbytte fra kraftselskapet på 700 millioner i 2019, og i tillegg videreføre et lån på rundt 500 millioner. Det betyr at Viken får kraftkroner, 53,6 millioner i 2020. Regnestykket viser også at Buskeruds verdier i kraftselskapet Vardar vil tilføre Viken et større beløp i mange år fremover.

Harald Horne, som er hovedprosjektleder for nye Viken fylkeskommune, og bosatt på Hvaler, oppgir at forventet utbytte fra Østfold Energi er 70 millioner de neste årene, og fylkeskommunen får halvparten, altså 35 millioner. Med andre ord kommer det mer penger fra Buskerud enn fra Østfold. Akershus eier 100 prosent av Akershus Energi, som forventer å gi et utbytte på 140–150 millioner årlig.

Til sammen vil kraftaksjene gi Viken fylkeskommune 230–240 millioner i året, penger som den nye Viken trenger for å bygge skoler og veier.

Ole Haabeth er en av politikerne som frykter at Østfold kan velte dette lasset, hvis fylkestinget gir bort sine aksjer til kommunene. Da kan Buskerud og Akershus følge etter, og dermed kan det nye fylkestinget i Viken bli nødt til å utsette store skoleinvesteringer, ikke minst i Nedre Glomma, med ny St. Olav, Frederik II og også en kraftig oppgradering av Glemmen videregående. Den nye brua over Kjøkøysund kan også bli skjøvet ut i tid.

 

Utsettelsen av jernbanebyggingen i Fredrikstad har gitt fylkeskommunen noe bedre tid på seg til å få bygd ny Frederik II. Byggestart for jernbanen blir tidligst i 2024, trolig senere. Det ligger en reell fare i skolen kan bli utsatt, hvis kraftpengene forsvinner. Nå skal ny Frederik II, med idrettshall, og Arena Fredrikstad planlegges under ett. Men det ligger inne et punkt om at Arena Fredrikstad kan bygges uavhengig av skolen.

Målet er å få positive effekter av å bygge Arena Fredrikstad og skole parallelt. Men arenabyggingen kan starte etter planen, hvis skolen skulle bli forsinket.

I Fredrikstad bystyre sa flertallspartiene, med Ap i spissen, at de ønsker at aksjene overføres til kommunene. Alternativet er gi Østfold-kommunene aksjer etter samme fordeling som det Buskerud-kommunene får fra Vardar, ved etableringen av Viken.

Spørsmålet er om Akershus-politikerne vil godta at Østfold gir null eller en mindre aksjepost til Viken, mens de selv må overføre alle kraftaksjene. Vil Buskerud fylkesting sørge for kraftpenger til nye Viken? Hva blir igjen til Viken, hvis fylkestinget i Østfold gir null?

Dragkampen fortsetter, og utfallet er langt fra gitt.

Kommentarer til denne saken