Gå til sidens hovedinnhold

Kom­mu­ne­di­rek­tø­ren må gå kraf­tig til verks for å red­de øko­no­mi­en: Po­li­ti­ke­re fryk­ter kraf­ti­ge kutt i ny spa­re­pak­ke

Tors­dag skal kom­mu­ne­di­rek­tør Nina Tang­næs Grøn­vold of­fent­lig­gjø­re sitt for­slag for å kutte i ut­gif­ter res­ten av året. Den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen er svært van­ske­lig. Det er grunn til å reg­ne med en kraf­tig inn­stram­ming.

For abonnenter