Kø etter elgpåkjørsel

Søndag kveld har en elg kommet på feil side av viltgjerdet på E6.