Vitenskapen er tydelig: Det er kode rød for livet på jorda. Nå må årets valg bli et klimavalg. Det kan Østfold tjene stort på.

Så lenge jeg har engasjert meg i klima- og miljøkampen har jeg litt ufrivillig følt at det er snakk om en fjern framtid. Endringer vi må gjøre i framtiden. Konsekvenser i framtiden hvis vi ikke gjør nok.

Med denne ukas klimarapport fra FN så forsvinner det som måtte være igjen av fornektelse.

Klimaendringene er allerede i gang, og de får allerede dramatiske konsekvenser for folk. Ekstremværet vi har sett mer av den siste tiden skyldes klimaendringer. Massive skogbranner i Hellas og USA, store flommer i Tyskland, eller tørkesommeren i Norge for et par år siden.

Vitenskapens budskap er klart: Hvis vi ikke handler og hvis vi ikke handler nok, så er dette bare starten. Ekstremværet vil komme både oftere og hardere, også her i Norge.

Vi snakker om å nå klimamål i 2030. Vi har bare to stortingsperioder igjen. Derfor må valget i høst bli et klimavalg, fordi status quo holder ikke.

Hvis regjeringen skulle gjennomføre alle sine planlagte klimatiltak, er det fortsatt bare halvparten av utslippskuttene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen. Vi trenger et realt temposkifte, og en plan for å nå klimamålene.

SV la frem vår plan for å kutte 70 prosent av klimautslippene våre innen 2030 før sommeren, en plan for å få til et rettferdig grønt skifte. Den innebærer både å kutte utslipp, bygge arbeidsplasser og fordele rettferdig. Hittil er vi det eneste partiet som har gjort akkurat det.

Med SVs plan kan vi gjøre dårlige klimanyheter om til positive nyheter for Østfold. Fordi fylket vårt kan tjene stort på det grønne skiftet hvis vi gjør det riktig.

Her er tre klima- og miljøgladnyheter for fylket vårt, med SVs plan:

■ Østfold vil få raskere tog med flere avganger og færre forsinkelser.

Vi prioriterer å bygge ut dobbeltsporet hele veien til svenskegrensa, i stedet for store motorveiprosjekter i 100-milliarderklassen andre steder. Og vi vil gjenåpne for både gods og persontrafikk på den fungerende jernbanen som ligger mellom Sarpsborg og Rakkestad/Mysen.

■ Østfold vil få flere grønne arbeidsplasser. Vi vil at staten aktivt skal utvikle grønn industri. For eksempel gjennom å investere i karbonfangst og -lagring på Øra i Fredrikstad, som både vil kutte utslipp og skape store verdier. Eller gjennom å bygge opp batteriproduksjon med tusenvis av arbeidsplasser, som er aktuelt for Sarpsborg eller Våler.

■ Østfold vil få penger tilbake. Det er helt nødvendig å øke klima- og miljøavgifter, samtidig som det må bli billigere og enklere å velge miljøvennlig. Men vi må fordele rettferdig underveis i det grønne skiftet. Derfor foreslår SV at med en inntekt under 600 tusen vil få pengene tilbake krone for krone gjennom en grønn folkebonus. Det gjør det ekstra lønnsomt å velge miljøvennlig, men uten at vanlige folk rammes. Det slår positivt ut for oss i Østfold, hvor vi er flere som tjener under snittet enn ellers i landet.

Det er klart vi kan få ned utslippa og løse klimakrisa. Men da må vi gire opp, for vi har ikke tid til å vente lengre. Gjør vi det grønne skiftet rettferdig og tidsnok så kan vi både unngå mer alvorlige klimakonsekvenser og Østfold kan tjene på det.