Gå til sidens hovedinnhold

Klimaendringene – Fredrikstad kommune har ambisiøse mål

Artikkelen er over 2 år gammel

Ordfører Jon-Ivar Nygård: – Fra 2020 innfører Fredrikstad kommune eget klimabudsjett. Fredrikstad kommune går foran i å trekke opp ambisiøse mål.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

I vår har vi sett tusenvis av unge mennesker demonstrere for en mer tydelig klimapolitikk. De demonstrerer for sin egen fremtid. Noen av slagordene har vært «Jorda har feber» og «Vi vil ha en fremtid». Disse ungdommene har vår fulle støtte. Det gir oss mot til å fortsette og forbedre den miljø- og klimapolitikken vi fører i Fredrikstad.

Klimaendringene er et globalt utfordringsbilde som må løses gjennom internasjonale avtaler etterfulgt av konkret handling på nasjonalt og lokalt nivå. Hver enkelt kommune har altså et ansvar. Det ansvaret har Fredrikstad kommune tatt gjennom mange år og vi skal gjøre mer i årene som kommer. Nylig har vi sendt på høring en svært offensiv klimaplan hvor Fredrikstad kommune går foran i trekke opp ambisiøse mål.

■ Vi skal kutte utslippene med 60 prosent innen 2030.
■ Vi skal bidra til at Østfoldregionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050.
■ Vi skal bidra til det globale lavutslippssamfunnet gjennom å redusere klimafotavtrykket som følge av alt vi gjør i
Fredrikstad-samfunnet.

I planen presenteres mål og strategier. Tiltakene våre, og eventuelt midlene til å gjennomføre disse, vil vi prioritere og vedta gjennom kommunens ordinære budsjett- og handlingsplanarbeid.

Det viktigste grepet en kommune kan gjøre, er å bygge en klima- og miljøvennlig by.

For å sikre at det er sammenheng mellom de ambisiøse målsettingene i kommunedelplan for klima og økonomiske prioriteringer som skal foretas i årene som kommer, vil det fra budsjettåret 2020 innføres klimabudsjett som del av budsjettarbeidet til kommunen. Klimabudsjettet skal gi oversikt over tiltak, kostnader, tidsfrister og ansvarsfordeling.

Fredrikstad Arbeiderparti har en bevisst og ambisiøs tilnærming til klimautfordringene. Vi sitter ikke og venter på ny plan. Vi har gjennom mange år vist med konkret handling at vi tar klimaendringene på alvor. Gratis ferge og den opptrappingen vi har gjennomført, er nok det som har blitt mest kjent, men det er helheten med arealpolitikk, transportpolitikk, stimuleringspolitikk og hva kommunen gjør i egen organisasjon på energibruk, bilpark og bygg som teller.

Nylig har kommunen kjøpt inn flere biogassbiler og nådd målet fra den forrige klimaplanen på antall klimanøytrale kjøretøy. I disse dager får vi vår første elektrisk drevne ferge. Det er trolig bare starten på å gjøre fergetilbudet klimanøytralt.

Les også

Klimakrise i bystyret: – Man skremmer jo livskiten ut av folk!

For tiden nås nullvekstmålet for personbiltrafikken i Nedre Glomma. Kollektivandeler øker på buss og ferge og bilbruken synker. Men vi vil gjøre mer. Derfor ønsker vi sterkt å få til en byvekstavtale slik regjeringen har lovet oss. Lykkes vi med det, kan kommunen gjøre mer på kollektivsiden sammen med Østfold fylkeskommune.

Vi er en foregangskommune i omlegging til miljøvennlige kunstgressbaner og har, som første kommune i landet, vedtatt handlingsplan mot plast for å redusere tilførsel av plast til havet.

Øra industriområde tiltrekker seg både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sine miljøsatsinger. De offentlige selskapene Borg Havn og Frevar jobber tett sammen med alle gjenvinningsbedriftene og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ) med en rekke spennende prosjekter. Det mest spennende er trolig karbonfangst og lagring.

Les også

Får millioner til det som kan bli et gigantprosjekt for karbonfangst på Øra

Det viktigste grepet en kommune kan gjøre, er å bygge en klima- og miljøvennlig by. Derfor er den arealplanen vi nå jobber med, der forslaget er at 60 prosent av boligene skal bygges i byområdet slik at færrest mulig blir bilavhengig, viktig.

Fredrikstad Arbeiderparti lover en enda mer offensiv klimapolitikk for de kommende årene.

Kommentarer til denne saken