SAMMEN uavhengig av kultur. SAMMEN uavhengig av nasjonalitet. SAMMEN, rett og slett fordi alle ungdommer trenger tilhørighet og venner.

En ungdom som har flyktet alene eller med familien sin står ovenfor en formidabel oppgave når han eller hun skal bli «integrert» i Norge.

Ungdommer ønsker ofte å ikke skille seg ut, men være som alle de andre. Uavhengig om han eller hun kommer fra Syria eller Fredrikstad. Det føles nemlig ikke helt naturlig for ei jente eller en gutt – å bli forklart at du må gjøre sånn og slik for å få venner eller føle seg norsk. Faktisk føles det ofte rart, eller helt feil.

Ungdom som kommer alene til Norge sier også at de savner norske venner. Det var hovedmotivasjonen da SOS-barnebyer startet prosjektet sammen med kommunene.

Hverdagsintegrering

SOS-barnebyers prosjekt SAMMEN er en annen tilnærming til integrering. Eller hverdagsintegrering slik regjeringen definerer det i henhold til integreringsmeldingen levert i september 2018. «Hverdagsintegrering er viktig for å utvikle fellesskap og sosiale nettverk mellom personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen», uttalte Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Vi sier oss helt enig, og håper at hverdagsintegreringsprosjekter som SAMMEN blir prioritert av alle kommuner som bosetter enslige mindreårige eller unge flyktninger.

I SAMMEN-prosjektet er det nemlig like kleint for alle parter – både for han eller hun som er ny i landet, og han eller hun som er en mer rutinert. Premisset er at det skal være helt likt.

SAMMEN bidrar til at ungdom som har flyktet alene til Norge og norsk ungdom får mulighet til å bli kjent med hverandre. De gjør aktiviteter sammen, som å lage mat, klatre, ut på tur – eller andre aktiviteter som kan gjøres SAMMEN. Ungdom synes det er like flaut i starten, og kanskje like gøy etter hvert som de blir bedre kjent. Ungdom er rett og slett sammen på en likeverdig måte.

SOS-barnebyer og norske kommuner tilrettelegger for SAMMEN. Nøkkelen til å integrere enslige mindreårige eller ungdommer som har flyktet til landet, er engasjerte ungdommer. Uten dem har ikke norske myndigheter en sjans!

Anbefalt prosjekt

Erfaringene så langt i 25 kommuner og bydeler, Fredrikstad inkludert, er at SAMMEN fungerer godt og skaper gjensidig læring. Ungdommene med flyktningebakgrunn får språktrening og blir introdusert til norsk ungdomskultur. Norske ungdommer får innsikt i flyktningenes kultur og livserfaringer. Dette er rett og slett integrering i praksis – så enkelt kan det gjøres.

Prosjektet kan utgjøre en stor forskjell i kampen mot negative holdninger og fordommer mot folk som har flyktet hit. SAMMEN kan til og med skape gode vennskap og relasjoner som varer livet ut.

NTNU-rapporten «Sammen – Et integreringsprosjekt for ungdom» anbefaler alle kommuner som bosetter enslig mindreårige asylsøkere eller flyktninger om å ha et slikt prosjekt. De har sett hva ungdom SAMMEN kan få til.