Anbefaler ikke ny bru over Kjøkøysund

KJØKØYSUNDBRUA: Brua er bygd i 1970 og er en del av den eneste fastlandsforbindelsen til og fra Hvaler. (Flyfoto: Erik Hagen)

KJØKØYSUNDBRUA: Brua er bygd i 1970 og er en del av den eneste fastlandsforbindelsen til og fra Hvaler. (Flyfoto: Erik Hagen)

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Fylkesrådmannen anbefaler en forsterkning av Kjøkøysundbrua fremfor å bygge ny bru.

DEL

Som tidligere omtalt har Statens vegvesen utredet tre forskjellige alternativer når det gjelder rehabilitering av Kjøkøysundbrua.

LES OGSÅ: Kan få bru til 290 mill.

Alternativ én er en karbonforsterkning av brua, mens de to andre forslagene er å bygge en helt ny forbindelse eller å forsterke brua med tårn.

Nå anbefaler fylkesrådmannen at politikerne skal gå inn for det første alternativet som har en kostnadsramme på rundt 186 millioner kroner. I denne summen ligger også en frittstående gang- og sykkelsti.

– Det knytter seg alltid stor usikkerhet rundt kostnadene på et så tidlig tidspunkt. Det er langt frem til vi kan anslå mer konkret hva arbeidene vil koste, forteller seksjonsleder i Statens vegvesen, Arne Bjørklund til Fredriksstad Blad.

LES OGSÅ: Nå får denne brua endelig gang- og sykkelvei

Ingen arbeider i år

Seksjonslederen presiserer at de ikke har kommet med en innstilling til fylkeskommunen om hva de bør vedta.

– Vi har utarbeidet en rapport med alternativer. Det er opp til politikerne å bestemme hva som skal gjøres, påpeker Bjørklund.

Arne bjørklund

Arne bjørklund

ARNE BJØRKLUND

Etter det FB har grunn til å tro vil ingenting bli gjort med brua dette året hvis fylkesrådmannen får det som han vil.

– En frittstående gang- og sykkelsti er avhengig av reguleringer. Derfor er det lite sannsynlig at noe blir gjort i 2015 om man velger det første alternativet, sier han.

Saken skal opp i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune førstkommende onsdag.

Høyest prioritet

Etter at man fant omfattende skader og slitasje på Kjøkøysundbrua i fjor, har det blitt innført vektbegrensninger for å hindre ytterligere slitasje på brua som er bygd i 1970.

På forsommeren ble det innført signalregulering for tunge kjøretøy opp til 50 tonn. På hver side er det installert lysregulering hvor tunge kjøretøy kan passere mens den øvrige trafikken må vente.

Kjøkøysundbrua er blant bruene på fylkesveinettet som har høyest prioritet sammen med Sarpebruene.

Artikkeltags