Her vil både marina og båtforening lage havn

TO PROSJEKTER: Mellom disse bruene er det to rivaliserende havneprosjekter på gang på Kjøkøysiden. Nå skal kommunen ta stilling til planene. (Arkivfoto: Erik Hagen)

TO PROSJEKTER: Mellom disse bruene er det to rivaliserende havneprosjekter på gang på Kjøkøysiden. Nå skal kommunen ta stilling til planene. (Arkivfoto: Erik Hagen)

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I Kjøkøysundet er det på gang to rivaliserende båthavnprosjekter. Bak det ene prosjektet står Kjøkøysund marina, bak det andre står Kjøkøya båtforening.

DEL

Nå kommer de to havneprosjektene opp til politisk behandling. Først i planutvalget, og etter alt å dømme etterpå i bystyret. Ifølge kommunens sakspapirer er arealene delvis overlappende.

Satser på pælebrygger

– Bare ett av prosjektene kan realiseres. og det blir mitt prosjekt, sier Bjørnar Aas, som drive Kjøkøysund Marina. Aas påberoper seg at han har de nødvendige eierrettigheter på plass, og at det er prosjektet hans som er i overensstemmelse med Kystsoneplanen.

I prosjektet til Kjøkøysund marina er det lagt opp til 75 nye båtplasser i flytebryggeanlegg.
Nå har også Kjøkøya båtforening et lignende prosjekt på gang for å etablere flere båtplasser i området.

LES OGSÅ: Her kan det komme 65 hytter og 1.100 båtplasser

Dermed er det to private aktører på banen. Halden arkitektkontor AS har på vegne av Kjøkøya båtforening utarbeidet forslag til planprogram for sitt prosjekt, som blir kalt Kjøkøya småbåthavn.

Kjøkøya småbåthavn vil nå tilrettelegge for utvidelse av pælebrygger i et allerede opparbeidet bryggeområde. Det vil etter planene bli en økning fra 20 båtplasser til 50 plasser i de nye planene. Landarealet tenkes i utgangspunktet beholdt som det er.

Vellet skriver brev

Kjøkøya velforening har skrevet brev til kommunen om at de er sterkt kritiske til planene fra Bjørnar Aas. De mener det vil bli for mye interntrafikk mellom marinaanlegget og den nye havna til Aas, som ligger et stykke lenger sør på øya. I tillegg frykter de alle bilene som skal ned i den nye havna.

– Den planlagte tilførselsveien til anlegget, Kjerreveien, er for det meste kun 2,9 m bred. Den passerer i tillegg rett forbi øyas lekeplass og grendehusets gressbakke som også benyttes til lek for barn, skriver vellet i en protest. Bjørnar Aas mener de tegner et feil bilde av trafikksituasjonen.

– Folk fra nærområdet vil i praksis gå ned i havna, og det er sjelden mer enn ti prosent av båtene som er i bruk samtidig, sier han til Fredriksstad Blad.

Artikkeltags